LIVEstat on yksi rakennusalan parhaita työkaluja, joka antaa yhdellä klikkauksella yleiskuvan rakennushankkeista, alueellisista ja kunnallisista rakennustöistä, rooleista, yhteistyökumppaneista ja monesta muusta. LIVEstat antaa yleiskuvan kaikista oman yrityksesi kannalta merkityksellisistä rakennusprojekteista.

Vain muutamalla klikkauksella voit luoda selkeitä kaavioita ja koontinäyttöjä, joista käyvät ilmi juuri sinulle tärkeimmän rakennusalan osa-alueen kehityssuunnat. Markkinakatsauksen luominen vaatii vain sisäänkirjautumisen ja muutaman klikkauksen.

LIVEstat tarjoaa monia eri mahdollisuuksia datan suodattamiseen. Voit esimerkiksi suodattaa tietoja hanketyypin ja rakennusalueen perusteella. 

Kaikki LIVEstat:in kaaviot ovat dynaamisia ja päivittyvät automaattisesti, kun käytät suodattimia. Voit rastittaa kaikki tarvitsemasi tiedot, joten saatavilla on lähes rajaton määrä erilaisia yhdistelmiä.

LIVEstatilla voit luoda juuri sellaisen markkinakatsauksen kuin itse haluat.

Suodata kaikki rakennushankkeita koskevat tiedot

LIVEstat sisältää laajan valikoiman tarkennettuja suodattimia, joiden avulla voit laatia erittäin yksityiskohtaisia ja tarkkoja tilastoja rakennushankkeista, jotka ovat oman yrityksesi kannalta merkityksellisiä. Voit suodattaa tuloksia kaikkien tietokannassa olevien tietojen perusteella.

Voit esimerkiksi ryhmitellä kaikki rakennushankkeet alaryhmiin ja suodattaa lisäksi kustannusarvion, rakennusvaiheen, tarjousmuodon sekä rakentamisen alkamis- ja päättymisajankohdan ym. perusteella. Näin voit helposti luoda yleiskuvan kaikista omalle yrityksellesi merkityksellisistä rakennushankkeista.

Yksityiskohtaiset tilastot alueellisista rakennusalan toimijoista

LIVEstat tarjoaa myös hyvän alueellisen yleiskuvan. Voit nähdä helposti esimerkiksi kunkin alueen viisi merkittävintä arkkitehtia, suunnittelijaa ja urakoitsijaa. Lisäksi voit tarkastella työkantaa, rakennushankkeiden määrää, kokonaiskustannusarvioita, vuosikohtaisia rakennushankkeita ym. Käyttämällä suodattimia voit saada vielä yksityiskohtaisempia tietoja ja valita juuri sinua eniten kiinnostavat projektit. Vain muutamalla klikkauksella saat esiin itsellesi ajankohtaiset liiketoimintamahdollisuudet alueittain ryhmiteltynä.

Nopea yleiskuva liiketoimintamahdollisuuksistasi.

alueet

Rakennushankkeiden kuntakohtainen markkinakatsaus

LIVEstat tarjoaa myös kuntakohtaisen rakennushankekatsauksen. Toiminto tuottaa erittäin yksityiskohtaisia kaavioita, joissa ovat nähtävissä kaikki yksittäisen kunnan rakennushankkeet. Suodattimia käyttämällä saat esiin tarkemmat tiedot ja tilastot omalle liiketoiminnallesi merkityksellisistä rakennushankkeista. Voit nähdä mm. rakennuttajan, rakennuskohteen ja kunnan tärkeimmät rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat sekä paljon muuta. Lisäksi saat erittäin yksityiskohtaisen kuvan tärkeimmistä toimijoista kuntatasolla.

Tarkastele rakennushankkeita koskevia tilastoa kuntatasolla.

Hae kaikkia rakennushankkeen rooleja

LIVEstat mahdollistaa rakennushankkeen eri roolien tarkastelun muutamalla klikkauksella. Voit hakea kaikkia rooleja hanketyypin mukaan. Voit esimerkiksi nähdä nopeasti, kuka vastaa urakoinnista määrätyn tyyppisissä rakennushankkeissa määrätyllä alueella. Tai voit tarkistaa, kuka on suurin pääurakoitsija esimerkiksi eri alueilla tai eri tyyppisissä hankkeissa. 

LIVEstat tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia tarkkojen tilastojen laatimiseen juuri sellaisten rakennushankkeisiin liittyvien roolien osalta, joilla on sinulle eniten merkitystä.

Tutustu LIVEstatin tarjoamiin mahdollisuuksiin jo tänään!

Selvitä rakennusalan toimijoiden väliset kumppanuussuhteet

Yksi LIVEstatin mielenkiintoisimmista toiminnoista on mahdollisuus selvittää eri toimijoiden väliset kumppanuussuhteet. LIVEstat tarjoaa yksityiskohtaisia tilastoja siitä, kuka toimii yhteistyössä kenenkin kanssa – sekä yleisesti että yksittäisten hankkeiden puitteissa. Voit myös valita rakennuttajan ja nähdä kaikki tiettyyn kategoriaan kuuluvat hankkeet. Kumppanuustoiminnon avulla voit selvittää rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat, joiden kanssa määrätty yritys tavallisesti toimii yhteistyössä. Nämä tiedot voivat olla ratkaisevia silloin, kun on esimerkiksi koottava vahva tiimi avaimet käteen -tyyppistä urakkaa varten. Voit käyttää toimintoa myös pääurakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välisten suhteiden kartoittamiseen.

Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat – tutustu työkaluun jo tänään!

Pyydä lisätietoa LIVEstatin mahdollisuuksista