Lappeenrannan Lauritsalan koulu elinkaarimallilla

Lauritsalan koulu

Lappeenrannan Lauritsalan uusi koulu on suunniteltu toteutettavaksi elinkaarimallilla, jossa rakennusurakoitsija vastaa rakennusinvestoinnista ja lisäksi rakennuksen ylläpidosta 20 vuoden ajan. Kyseessä on ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava kouluhanke Lappeenrannassa.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta on päättänyt elinkaarimallista ja valinnut urakoitsijaksi ja palveluntuottajaksi YIT Suomi Oy:n.

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n toimitilajohtaja Katri Tolvasen mukaan päätökset ovat kuitenkin vielä ehdollisia, sillä kaupunginvaltuusto käsittelee lokakuun lopun kokouksessaan Lauritsalan koulun kustannusarviota koskevan talousarviomuutosesityksen.

– Kesällä 2018 hankesuunnittelun yhteydessä määritelty ja kaupungin vuoden 2019 talousarvion mukainen hankkeen kustannusarvio on 19,1 miljoonaa euroa. Urakkatarjouksen perusteella rakennushankkeen kokonaiskustannusarvioksi on kuitenkin arvioitu 19,7 miljoonaa euroa, Katri Tolvanen toteaa Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa.

Lauritsalan uusi koulu rakennetaan vanhan Luukkaan koulun rakennusalueelle. Uusi koulu on mitoitettu kolmelle esiopetusryhmälle ja noin 680 perusopetuksen 1.–9.-luokkien oppilaille sekä henkilökunnalle. Lisäksi kouluun on varattu tarvittavat oppilashuollon ja nuorisotoimen tilat.

Lauritsalan koulu
Kuva: YIT Suomi Oy

Rakennustyöt käyntiin ensi keväänä

Lauritsalan koulun rakentaminen on tarkoitus aloittaa kevättalvella 2020. Suunnitellun aikataulun mukaan rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2021, joten se voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2022 alussa.

Lauritsalan koulun kaikkia nykyisiä rakennuksia käytetään uuden koulun valmistumiseen saakka. Tämän jälkeen osa koulurakennuksista on tarkoitus purkaa. Suojeltu kivikoulu säilytetään ja sille pyritään kehittämään uutta käyttöä alueen muun suunnittelun yhteydessä.

Pihojen viimeistely tehdään vuoden 2022 heinäkuun loppuun mennessä, kun koulun pihalla olleet väistötilana toimineet tilaelementit on poistettu ja vanhan koulukiinteistön liikuntasali on purettu.

Ympäristöystävällisyyteen erityishuomio

Koulun julkisivun keskeinen materiaali on punatiili.  Rakennuksen katolle toteutetaan aurinkovoimala, ja ympäristöystävällisyyteen on muutenkin kiinnitetty suunnitelmissa erityistä huomiota.

Lauritsalan uuden koulun suunnittelussa on korostettu tilojen toimivuutta ja monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi koulun liikuntatilat on mitoitettu koululiikunnan ohella myös iltakäytön tarpeet huomioiden. 

Uuden koulun liikuntahalli on noin 1 000 neliömetriä. Tilat soveltuvat tarvittaessa sisäpalloilulajeissa myös SM-tason harjoitteluun ja peleihin.

– Uudesta koulusta tulee alueen monitoimitalo, joka palvelee laajasti eri kohderyhmiä ja siellä tulee olemaan toimintaa aamusta iltaan seitsemänä päivänä viikossa, Katri Tolvanen sanoo.

Aineopetustilat tukevat yhteisöllisyyttä

Uuden koulun rakennuspaikan maaston muotoon ja rakennusalaan liittyvien reunaehtojen vuoksi koulurakennuksesta tehdään kolmikerroksinen.

Tilat ryhmitellään muutaman vuosiluokan yhteisiin kotisoluihin ja aineopetustilojen muodostamiin kokonaisuuksiin. Lauritsalan koulun rehtori Jukka Mielikäisen mukaan tilaryhmittelyn avulla voidaan varmistaa sopivan kokoiset ja rauhalliset opiskelualueet.

– Suunnittelussa on otettu hyvin huomioon koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien tarpeita niin, että samalla on kuitenkin huomioitu hankintaprosessin asettamat rajoitteet. Tarkennetun suunnittelun aikana on vielä mahdollista muovata uuteen rakennukseen liittyviä yksityiskohtia, rehtori Jukka Mielikäinen sanoo.

Lauritsalan koulu

Rakennuttaja:

Lappeenrannan kaupunki

Rakennuttajakonsultti:

Lappeen Rakennuttaja Oy

Hankesuunnittelija:

Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy

Elinkaarikonsultti:

Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy

Aloitus:

maaliskuu 2020

Valmistuu:

toukokuu 2022

Urakkamuoto:

elinkaariurakka

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi