LUIMA-hanke etenee Karjalan radalla

Luima-hanke

Karjalan radalla välillä Luumäki-Imatra on menossa suuri ratahanke. LUIMA-hankkeen kokonaiskustannusarvio on 189 miljoonaa euroa. Aikataulun mukaan 56 kilometrin ratahanke on valmis vuonna 2023. Rakennuttajana on Väylävirasto.

Välille Joutseno-Imatra rakennetaan uusi kaksoisraide nykyisen yksiraiteisen osuuden rinnalle. Välillä Luumäki-Joutseno tehdään nykyisen raiteen perusparannusta. Osana hanketta kunnostetaan korjausvelkakohteet Saimaan kanavan ratasilta, Mansikkakosken ratasilta ja vanhan valtatie 6:n alikulkusilta.

LUIMA-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen.

Parempi ratayhteys tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä. Lisäksi se parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Luima-hanke
Kuva: Väylävirasto

Vilkkain yksiraiteinen rataosuus

Ratahanke sijoittuu Luumäen kunnan sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueelle. Rataosuus Luumäki-Imatra on Suomen vilkkain yksiraiteinen rataosuus, ja liikenteen määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti.

Tavaraliikenteen lisäksi yhteys on tärkeä osa henkilöliikenteen reittejä Helsinki–Kouvola–Imatra–Joensuu ja Helsinki–Vainikkala–Pietari/Moskova.

Kaksoisraide ja useita siltoja

Välille Joutseno-Imatra rakennettava uusi kaksoisraide on pituudeltaan 19 kilometriä. Uutta raidetta varten rakennetaan 12 uutta siltaa, lisäksi kahta siltaa levennetään. Myös vaihteita ja ratarumpuja uusitaan.

Luumäki-Joutseno-välillä tehdään nykyisen raiteen perusparannustöitä. Rataa muun muassa oikaistaan, lisätään routasuojauksia ja vastapenkereitä parantamaan vakautta, sekä uusitaan releasetinlaitteet. Rataosuudella uusitaan tai rakennetaan kokonaan uusia alikulkusiltoja kolme ja korjataan neljä siltaa. Lisäksi Saimaan kanavaan rakennetaan uusi ratasilta kahden raiteen siltana. Radalla lisätään samalla melu- ja tärinäsuojauksia.

LUIMA-hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Welado.

Siltojen rakentaminen alkoi keväällä

Luumäki-Imatra-ratahankkeen kaksoisraideosuuden uusien alikulkusiltojen rakentaminen alkoi toukokuussa. Viisi alikulkusiltaa tulevalle kaksoisraideosuudelle urakoi NRC Finland Oy.

Ne ovat Joutsenon eteläinen alikulkusilta, Kesolantien alikulkusilta, Maantiealikäytävä (Karjasillan alikulkusilta), Korvenkannantien alikulkusilta ja Asemäen alikulkusilta. Kolme silloista toteutetaan olemassa olevien siltojen viereen ja kaksi siltaa rakennetaan korvaamaan vanhat sillat.  

Siltaurakka luo puitteita myöhemmin käynnistyville kaksoisraiteen toteuttamiseen tähtääville rakennusurakoille. Urakka on aikataulutettu valmistumaan kokonaisuudessaan toukokuun 2020 loppuun mennessä.

LUIMA-hanke

Rakennuttaja:

Väylävirasto 

Rakennuttajakonsultti:

Welado Oy 

Kokonaissuunnittelija:

Ratasuunnittelu yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa

Finnmap Infra Oy 

Kokonaissuunnittelija:

Joutseno-Imatra kaksoisraide KR-RS1

Proxion Plan Oy 

Kokonaissuunnittelija:

Rakentamissuunnittelu Lappeenranta-Joutseno 

Ramboll Finland Oy 

Kokonaissuunnittelija:

Joutseno-Imatra kaksoisraide KR-RS2

Sitowise Oy 

Kokonaissuunnittelija:

Ratasuunnittelu yhteistyössä Finnmap Infra Oy:n kanssa

WSP Finland Oy 

Pohjatutkimus:

NRC Group Finland Oy 

Pohjatutkimus:

Sitowise Oy 

Rakennusurakoitsija:

Törölä, Tapavainola ja Rasinsuo uudet laitetilat 
Kreate Oy 

Maanrakennusurakoitsija:

PRU1 Muukon liikennepaikkaurakka
NRC Group Finland Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi