Lappeenrannan Lauritsalan koulu elinkaarimallilla

Lauritsalan koulu

Lappeenrannan Lauritsalan uusi koulu on suunniteltu toteutettavaksi elinkaarimallilla, jossa rakennusurakoitsija vastaa rakennusinvestoinnista ja lisäksi rakennuksen ylläpidosta 20 vuoden ajan. Kyseessä on ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava kouluhanke Lappeenrannassa.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta on päättänyt elinkaarimallista ja valinnut urakoitsijaksi ja palveluntuottajaksi YIT Suomi Oy:n.

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n toimitilajohtaja Katri Tolvasen mukaan päätökset ovat kuitenkin vielä ehdollisia, sillä kaupunginvaltuusto käsittelee lokakuun lopun kokouksessaan Lauritsalan koulun kustannusarviota koskevan talousarviomuutosesityksen.

– Kesällä 2018 hankesuunnittelun yhteydessä määritelty ja kaupungin vuoden 2019 talousarvion mukainen hankkeen kustannusarvio on 19,1 miljoonaa euroa. Urakkatarjouksen perusteella rakennushankkeen kokonaiskustannusarvioksi on kuitenkin arvioitu 19,7 miljoonaa euroa, Katri Tolvanen toteaa Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa.

Lauritsalan uusi koulu rakennetaan vanhan Luukkaan koulun rakennusalueelle. Uusi koulu on mitoitettu kolmelle esiopetusryhmälle ja noin 680 perusopetuksen 1.–9.-luokkien oppilaille sekä henkilökunnalle. Lisäksi kouluun on varattu tarvittavat oppilashuollon ja nuorisotoimen tilat.

Lauritsalan koulu
Kuva: YIT Suomi Oy

Rakennustyöt käyntiin ensi keväänä

Lauritsalan koulun rakentaminen on tarkoitus aloittaa kevättalvella 2020. Suunnitellun aikataulun mukaan rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2021, joten se voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2022 alussa.

Lauritsalan koulun kaikkia nykyisiä rakennuksia käytetään uuden koulun valmistumiseen saakka. Tämän jälkeen osa koulurakennuksista on tarkoitus purkaa. Suojeltu kivikoulu säilytetään ja sille pyritään kehittämään uutta käyttöä alueen muun suunnittelun yhteydessä.

Pihojen viimeistely tehdään vuoden 2022 heinäkuun loppuun mennessä, kun koulun pihalla olleet väistötilana toimineet tilaelementit on poistettu ja vanhan koulukiinteistön liikuntasali on purettu.

Ympäristöystävällisyyteen erityishuomio

Koulun julkisivun keskeinen materiaali on punatiili.  Rakennuksen katolle toteutetaan aurinkovoimala, ja ympäristöystävällisyyteen on muutenkin kiinnitetty suunnitelmissa erityistä huomiota.

Lauritsalan uuden koulun suunnittelussa on korostettu tilojen toimivuutta ja monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi koulun liikuntatilat on mitoitettu koululiikunnan ohella myös iltakäytön tarpeet huomioiden. 

Uuden koulun liikuntahalli on noin 1 000 neliömetriä. Tilat soveltuvat tarvittaessa sisäpalloilulajeissa myös SM-tason harjoitteluun ja peleihin.

– Uudesta koulusta tulee alueen monitoimitalo, joka palvelee laajasti eri kohderyhmiä ja siellä tulee olemaan toimintaa aamusta iltaan seitsemänä päivänä viikossa, Katri Tolvanen sanoo.

Aineopetustilat tukevat yhteisöllisyyttä

Uuden koulun rakennuspaikan maaston muotoon ja rakennusalaan liittyvien reunaehtojen vuoksi koulurakennuksesta tehdään kolmikerroksinen.

Tilat ryhmitellään muutaman vuosiluokan yhteisiin kotisoluihin ja aineopetustilojen muodostamiin kokonaisuuksiin. Lauritsalan koulun rehtori Jukka Mielikäisen mukaan tilaryhmittelyn avulla voidaan varmistaa sopivan kokoiset ja rauhalliset opiskelualueet.

– Suunnittelussa on otettu hyvin huomioon koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien tarpeita niin, että samalla on kuitenkin huomioitu hankintaprosessin asettamat rajoitteet. Tarkennetun suunnittelun aikana on vielä mahdollista muovata uuteen rakennukseen liittyviä yksityiskohtia, rehtori Jukka Mielikäinen sanoo.

Lauritsalan koulu

Rakennuttaja:

Lappeenrannan kaupunki

Rakennuttajakonsultti:

Lappeen Rakennuttaja Oy

Hankesuunnittelija:

Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy

Elinkaarikonsultti:

Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy

Aloitus:

maaliskuu 2020

Valmistuu:

toukokuu 2022

Urakkamuoto:

elinkaariurakka

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

Suomalais-venäläinen koulu valmistuu puusta

Suomalais-venäläiselle koululle rakennetaan uudisrakennus, joka tulee olemaan moderni puukoulu

Helsingissä sijaitsevalle Suomalais-venäläiselle koululle rakennetaan uudisrakennus, joka tulee olemaan moderni puukoulu. Rakennuttamisesta vastaa Senaatti-kiinteistöt. Hankkeen tavoitekustannus on noin 25 miljoonaa euroa.

Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen rakentaminen alkoi kesällä vanhan koulun purkutöillä. Uusien tilojen on tarkoitus valmistua niin, että oppilaat voivat aloittaa uudessa koulussa syksyllä 2021.

Suomalais-venäläiselle koululle rakennetaan uudisrakennus, joka tulee olemaan moderni puukoulu
Kuvat: Arkkitehtitoimisto Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy (AFKS)

Suomalais-venäläinen koulu tulee olemaan yksi Suomen suurimmista puukouluista. Sen laajuus on noin 6 300 bruttoneliömetriä. Uudisrakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy (AFKS).

Senaatti-kiinteistöjen kärkihankeallianssihankkeen toteuttaa SRV. Rakennuttajakonsulttina ja rakennesuunnittelijana toimii A-Insinöörit.

Suomalais-venäläisen koulun tiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on suunnitellut uutta koulurakennusta vuodesta 2015 yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa.

– Koulun uudistamista on selvitetty useita vuosia. On tärkeää, että saamme koululle uudisrakennuksen ja koulun oppilaat sekä henkilökunta pääsevät nauttimaan uusista, turvallisista, terveellisistä ja viihtyisistä koulutiloista, rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi sanoo Senaatti-kiinteistöjen tiedotteessa.

Monimuotoinen oppimisympäristö

Suomalais-venäläiselle koululle rakennetaan uudisrakennus, joka tulee olemaan moderni puukoulu
Kuvat: Arkkitehtitoimisto Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy (AFKS)

Uusi koulurakennus tarjoaa Suomalais-venäläisen koulun noin 700 oppilaalle monimuotoista oppimista tukevan, modernin ja laadukkaan oppimisympäristön. Kaikki oppimisalueet perustuvat monitila-ajatteluun.

Oppimisympäristö koostuu yhteisöllisistä, avarista torialueista sekä suljetummista pienryhmä- ja aineopetustiloista. Tavoitteena on innostaa oppilaita yhteisöllisyyteen ja oppimiseen arkkitehtuurin keinoin. Koulurakennuksen avoimuus, luonnolliset materiaalit ja helppo tilallinen hahmotettavuus toimivat kehyksenä turvalliselle arjelle.

– Uuden koulurakennuksen myötä Suomeen saadaan kauan kaivattu esimerkki kaikki esi- ja perusopetuksen vuosiluokka-asteet ja lukion kattavasta avoimesta oppimisympäristöstä, joka herättää varmasti laajaa kiinnostu ja voi toimia mallina muille kouluhankkeille, Opetushallituksen yliarkkitehti Reino Tapaninen toteaa tiedotteessa.

Puurakenteilla parempi sisäilmasto

Kaksikerroksinen koulurakennus rakennetaan ristiinliimatusta massiivipuulevystä (CLT) ja liimapuurakenteista. Julkisivu tulee olemaan palosuojakäsiteltyä puuta. Puupinnat muodostavat tilojen ilmeen myös koulun sisällä.

– Puu on rakennusmateriaalina ekologinen ja sen avulla voidaan toteuttaa akustisesti miellyttävää ja sisäilmastoltaan hallittavaa ympäristöä. Rakenteiden materiaali vaikuttaa myös merkittävästi rakennuksen hiilijalanjälkeen, projektipäällikkö Roope Haimila A-Insinööreistä toteaa.

Suomalais-venäläinen koulu

Rakennuttaja:

Senaatti-kiinteistöt

Rakennusurakoitsija:

SRV Rakennus Oy

Rakennuttajakonsultti:

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Arkkitehti:

Arkkitehtitoimisto Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy (AFKS)

Rakennesuunnittelija:

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

LVIAS-suunnittelu:

Granlund Lahti Oy

Aloitus:

kesä 2019

Valmistuu:

kesä 2021

Kustannusarvio:

25 miljoonaa euroa

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi