HUSin Puistosairaalassa iso peruskorjaushanke

Puistosairaala. Kuva: Paula Järvinen/HUS

Helsingin Meilahdessa sijaitsevan HUSin Puistosairaalan eli entisen Lastenklinikan peruskorjaushanke on edennyt rakennustöihin. Kahdessa osassa toteutettavan peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 44 miljoonaa euroa.

– Tavoitteena on saada HUSin henkilökunnalle ja potilaille modernit, toimivat ja terveet tilat, projektipäällikkö Lari Warva HUS Kiinteistöt Oy:stä sanoo tiedotteessa.

Peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen rakennusurakoitsijana toimii Skanska, joka oli mukana myös hankkeen kehitysvaiheessa.

Rakennuksessa mittavat purkutyöt

– Rakennuksesta puretaan pois kaikki sellaiset materiaalit, jotka ovat aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan aiheuttaneet ongelmia. Käytännössä purkutöiden jälkeen suurimmassa osassa rakennusta jää jäljelle vain rakennuksen kantava runko ja suojeltu ulkokuori, tulosyksikön johtaja Urmas Soots Skanskasta kertoo yhtiön tiedotteessa.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus on suojeltu. Näin ollen kaikista rakennuksen ja piha-alueiden muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöistä neuvotellaan museoviranomaisten kanssa. Esimerkiksi julkisivuun liittyvät korjaustoimenpiteet on tarkoin määritelty. Sairaalan puiston pihasuunnitelma on tehty yhdessä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Puistosairaala. Kuva Päivi Järvinen / HUS
Kuva: Paula Järvinen/HUS

Peruskorjaus kahdessa vaiheessa

Puistosairaalan peruskorjaushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Peruskorjaus alkaa kiinteistön etelän puoleisesta osasta, Paciuksenkadun puolelta.

Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan noin puolet rakennuksesta. Tämä käsittää vanhan, vuosina 1946 ja 1986 valmistuneen osan peruskorjauksen sekä vuonna 2010 valmistuneen laajennusosan tilamuutokset.

Rakennustöitä tehdään käytössä olevien tilojen kuten magneettikuvausyksikön ja Uuden lastensairaalan välittömässä läheisyydessä. Työmaan lähistöllä liikkuu myös raskasta liikennettä. Ympäristön turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistaminen on yksi Skanskan keskeisimpiä tavoitteita rakennusvaiheen aikana.

Ensimmäisen peruskorjausvaiheen on tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Uuden lastensairaalan puoleisen osan eli toisen vaiheen peruskorjauksen taso sekä tiloihin tulevat käyttäjät määritellään myöhemmin.

Tietomallinnusta hyödynnetään kokonaisvaltaisesti

Puistosairaalan olemassa olevat rakenteet on laserkeilattu, minkä perusteella on mallinnettu lähtötilanteen tietomalli. Eri suunnittelualojen suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti.

– Tietomalleja hyödynnetään niin hankkeen suunnittelussa kuin toteutuksessakin kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi suunnittelun ohjauksessa, hankintojen valmisteluissa ja hankinnoissa, työturvallisuussuunnittelussa sekä tuotannon suunnittelussa ja tuotannossa, Urmas Soots kertoo.

Puistosairaalaan HUSin aikuiskirurgiaa

Peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on aikuispotilaille tarkoitettuja leikkaussaleja sekä tiloja polikliinisille ja päiväkirurgisille toiminnoille. Kahteen kerrokseen tulee yhteensä 50 sairaansijaan.

Puistosairaalaan muuttaa vuonna 2021 muun muassa rintarauhaskirurgian, plastiikkakirurgian ja verisuonikirurgian toimintoja sekä suu- ja leukasairauksien hoitoa ja kliinistä fysiologiaa.

HUSin Puistosairaalan peruskorjaus

Rakennuttaja:

HUS Kiinteistöt Oy

Projektinjohto:

Skanska Talonrakennus Oy

Arkkitehti:

Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy

Rakennusurakoitsija:

Skanska Talonrakennus Oy

Rakennesuunnittelija:

Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy

LVIAS-suunnittelija:

Granlund Oy, Espoon yksikkö

Paloturvallisuussuunnittelija:

L2 Paloturvallisuus Oy

Urakkamuoto:

Projektinjohto

Aloitus:

Joulukuu 2019

Valmis:

Marraskuu 2021

Kustannusarvio:

n. 44 milj. euroa

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

Tapiolan kirkon peruskorjaus alkaa keväällä

Tapiolan kirkko ilmakuva

Tapiolan kirkon remontti käynnistyy ensi keväänä. 1960-luvulla valmistuneessa kirkossa tehdään mittava peruskorjaus, jossa kunnostetaan rakenteita ja uusitaan talotekniikka sekä uudistetaan koko kirkon aluetta.

Peruskorjaus toteutetaan projektiallianssina, jossa toteuttaja on mukana jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeen osapuolet sitoutuvat sovittuihin tavoitteisiin ja kustannusraamiin, mikä auttaa kustannusten hallinnassa.

Tapiolan kirkon peruskorjauksessa suunnittelijana on kolmen toimijan ryhmittymä: AFKS (Architects Frondelius + Keppo + Salmenperä Ltd), Ideastructura Oy ja Granlund Oy. Peruskorjaushankkeen toteuttaa Peab Oy.

Tavoitteena on, että remontti pääsee alkamaan toukokuussa 2020 ja valmistuu jouluksi 2021. Seurakunnan toiminta siirtyy remontin ajaksi väistötiloihin.

Peruskorjauksen enimmäiskustannukset ovat 16,3 miljoonaa euroa sisältäen verot ja hankkeen riskivaraukset.

Tapiolan kirkko on laajuudeltaan 3 226 kerrosneliömetriä. Tontilla on kirkkorakennuksen lisäksi asuinrakennus ja toimistorakennus sekä uurnalehto, Tapiolan kirkkotarha. Kirkon tontilla sijaitsevat asuntorakennukset on rajattu hankkeen ulkopuolelle.

Tapiolan kirkko - sisäänkäynti
Kuva: Jukka Granström

Suojeltu kirkkorakennus

Tapiolan kirkon on suunnitellut Aarno Ruusuvuori ja se on rakennettu vuonna 1965.

Kirkkorakennus on suojeltu asemakaavalla niin ulkosivun kuin sisätilojen osalta. Peruskorjaus suoritetaan vuoropuhelussa kaupunginmuseon kanssa.

Tapiolan kirkon edellinen laajempi peruskorjaus ja rakennuksen laajennus on tehty vuonna 1992, jolloin suunnittelusta vastasi Anna Ruusuvuori.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka

Tapiolan seurakunnan keskeinen toiminnallinen tavoite peruskorjaushankkeessa on vahvistaa kirkkoa “matalan kynnyksen” kohtaamispaikkana.

Suunnitelman mukaan kirkon aulan sisäraitista halutaan tehdä kulkuväylä avaamalla raitti ja kirkkorakennus myös Tapiolan keskustan suuntaan. Raitille rakennetaan kahvilatila ja muut kokoontumistilat kootaan sisäraitin ympärille.

Kirkon julkisivut korjataan, ikkunat kunnostetaan, kattoikkunat uusitaan ja laajennusosan tiiviysvauriot korjataan. Rakennusten sokkeleiden kosteuseristystä parannetaan ja samalla uusitaan salaojitus.

Tekniset järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä, joten lämmitys-, viemäri-, vesijohto- ja ilmanvaihtojärjestelmät pääsääntöisesti uusitaan. Myös tonttivesijohto uusitaan. Valaistusta ja akustiikkaa niin ikään parannetaan.

Peruskorjaus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein niin, että ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat, taloudellisuus sekä sosiaalisuus huomioidaan.

Tapiolan kirkon peruskorjaus

Rakennuttaja:

Espoon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Rakennuttajakonsultti:

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Arkkitehti:

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Rakennusurakoitsija:

Peab Oy

Rakennesuunnittelija:

IdeaStructura Oy

LVIS-suunnittelu:

Granlund Oy, Espoon yksikkö

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi