Ratamokeskuksen rakennustyöt käyntiin Kouvolassa

Kouvolaan nousevan uuden sairaalaan, Ratamokeskuksen rakentaminen on alkanut. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 68 miljoonaa euroa.

Ratamokeskuksen rakentamisesta vastaa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten omistama Carea-Sairaalat Oy. Hankkeen pääurakoitsija on Lujatalo Oy.

Kouvolan liikekeskuksen pohjoispuolelle sijoittuvan Ratamokeskuksen on suunnitellut AW2-Arkkitehdit Oy.

Ratamokeskuksen tontilla työt alkoivat jo loppuvuodesta 2018 maanrakennuksella ja pohjan vahvistuksella. Maanrakennus- ja paalutustyöt saatiin valmiiksi vuoden 2019 kesällä.

Kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen

Ratamokeskus-hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, johon kuuluvat kehitys- ja toteutusvaihe. Lujatalo Oy valittiin kehitysvaiheen yhteistyökumppaniksi lokakuussa 2019.

Kehitysvaiheen aikana käytiin läpi suunnitelmat ja tehostettiin toteutustapoja. Muutoksilla saatiin vähennettyä kustannuksia, mutta toimintoihin ei puututtu.

– Suurimmat muutokset olivat tekniikkatilojen tehostaminen – samat laitteet löytyvät nytkin, mutta eri paikasta, projektijohtaja Kai Heiskanen Carea-Sairaalat Oy:stä kertoo Kymen sairaaloiden verkkosivuilla.

Noin kolme kuukautta kestäneen kehitysvaiheen jälkeen alkoi toteutusvaihe Carea-sairaaloiden hallituksen valittua pääurakoitsijaksi Lujatalon. Ratamokeskuksen rakennustyöt käynnistyivät helmikuun alussa.

Lujatalon Kaakkois-Suomen aluejohtaja Mikko Seppä on tyytyväinen suurhankkeesta.

– Ratamo tuo Kaakkois-Suomen alueelle hyvän työkannan kahdeksi seuraavaksi vuodeksi, Seppä toteaa Lujatalon tiedotteessa.

Ratamokeskuksen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 lopussa, ja se on määrä ottaa käyttöön vuonna 2022.

Kuva: AW2-Arkkitehdit

Neljä kerrosta, 20 000 neliötä

Neljäkerroksinen Ratamokeskus on kooltaan noin 20 000 neliömetriä. Ratamoon tulee muun muassa päivystys, yli sata vuodepaikkaa sekä hammaslääkärin vastaanotto.

Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat päivystyksen lisäksi kuvantaminen ja laboratorio sekä keittiö- ja ruokailutilat. Toisessa kerroksessa ovat toimenpide- ja hoitotilat.

Vuodeosastot tulevat kolmanteen ja neljänteen kerrokseen. Potilashuoneista puolet on yhden hengen huoneita ja loput kahden hengen huoneita. Jokaiseen huoneeseen tulee oma wc- ja kylpyhuone.

Ratamokeskus korvaa valmistuttuaan Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevan Pohjois-Kymen sairaalan.

Ratamokeskuksen lisäksi Carea-Sairaalat Oy:llä on meneillään toinen iso sairaalahanke. Kotkassa sijaitseva Kymenlaakson keskussairaala uudistuu kokonaan. Ensimmäisenä valmistuvat G-talo sekä sädehoitoyksikön laajennus ja peruskorjaus.

Ratamokeskus Kouvolaan

Arvio:

68 milj. euroa

Aloitus:

Helmikuu 2020

Valmistuu:

Tammikuu 2022

Urakkamuoto:

Kokonaisurakka

Tilavuus:

135 000 m³

Bruttoala:

20 600 m²

Rakennuttaja:

Carea-Sairaalat Oy

Rakennuttajakonsultti:

Sweco PM Oy

Arkkitehti:

AW2-Arkkitehdit

Sprinklerisuunnittelija:

Etteplan Finland Oy

Rakennesuunnittelija:

Ramboll Finland Oy

Sähkösuunnittelija:

Granlund Oy, Espoon yksikkö

I-suunnittelija:

Granlund Oy, Espoon yksikkö

Automaatiosuunnittelija:

Granlund Oy, Espoon yksikkö

LV-suunnittelija:

Granlund Oy, Espoon yksikkö

Rakennusurakoitsija:

Lujatalo Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

HUSin Puistosairaalassa iso peruskorjaushanke

Puistosairaala. Kuva: Paula Järvinen/HUS

Helsingin Meilahdessa sijaitsevan HUSin Puistosairaalan eli entisen Lastenklinikan peruskorjaushanke on edennyt rakennustöihin. Kahdessa osassa toteutettavan peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 44 miljoonaa euroa.

– Tavoitteena on saada HUSin henkilökunnalle ja potilaille modernit, toimivat ja terveet tilat, projektipäällikkö Lari Warva HUS Kiinteistöt Oy:stä sanoo tiedotteessa.

Peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen rakennusurakoitsijana toimii Skanska, joka oli mukana myös hankkeen kehitysvaiheessa.

Rakennuksessa mittavat purkutyöt

– Rakennuksesta puretaan pois kaikki sellaiset materiaalit, jotka ovat aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan aiheuttaneet ongelmia. Käytännössä purkutöiden jälkeen suurimmassa osassa rakennusta jää jäljelle vain rakennuksen kantava runko ja suojeltu ulkokuori, tulosyksikön johtaja Urmas Soots Skanskasta kertoo yhtiön tiedotteessa.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus on suojeltu. Näin ollen kaikista rakennuksen ja piha-alueiden muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöistä neuvotellaan museoviranomaisten kanssa. Esimerkiksi julkisivuun liittyvät korjaustoimenpiteet on tarkoin määritelty. Sairaalan puiston pihasuunnitelma on tehty yhdessä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Puistosairaala. Kuva Päivi Järvinen / HUS
Kuva: Paula Järvinen/HUS

Peruskorjaus kahdessa vaiheessa

Puistosairaalan peruskorjaushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Peruskorjaus alkaa kiinteistön etelän puoleisesta osasta, Paciuksenkadun puolelta.

Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan noin puolet rakennuksesta. Tämä käsittää vanhan, vuosina 1946 ja 1986 valmistuneen osan peruskorjauksen sekä vuonna 2010 valmistuneen laajennusosan tilamuutokset.

Rakennustöitä tehdään käytössä olevien tilojen kuten magneettikuvausyksikön ja Uuden lastensairaalan välittömässä läheisyydessä. Työmaan lähistöllä liikkuu myös raskasta liikennettä. Ympäristön turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistaminen on yksi Skanskan keskeisimpiä tavoitteita rakennusvaiheen aikana.

Ensimmäisen peruskorjausvaiheen on tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Uuden lastensairaalan puoleisen osan eli toisen vaiheen peruskorjauksen taso sekä tiloihin tulevat käyttäjät määritellään myöhemmin.

Tietomallinnusta hyödynnetään kokonaisvaltaisesti

Puistosairaalan olemassa olevat rakenteet on laserkeilattu, minkä perusteella on mallinnettu lähtötilanteen tietomalli. Eri suunnittelualojen suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti.

– Tietomalleja hyödynnetään niin hankkeen suunnittelussa kuin toteutuksessakin kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi suunnittelun ohjauksessa, hankintojen valmisteluissa ja hankinnoissa, työturvallisuussuunnittelussa sekä tuotannon suunnittelussa ja tuotannossa, Urmas Soots kertoo.

Puistosairaalaan HUSin aikuiskirurgiaa

Peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on aikuispotilaille tarkoitettuja leikkaussaleja sekä tiloja polikliinisille ja päiväkirurgisille toiminnoille. Kahteen kerrokseen tulee yhteensä 50 sairaansijaan.

Puistosairaalaan muuttaa vuonna 2021 muun muassa rintarauhaskirurgian, plastiikkakirurgian ja verisuonikirurgian toimintoja sekä suu- ja leukasairauksien hoitoa ja kliinistä fysiologiaa.

HUSin Puistosairaalan peruskorjaus

Rakennuttaja:

HUS Kiinteistöt Oy

Projektinjohto:

Skanska Talonrakennus Oy

Arkkitehti:

Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy

Rakennusurakoitsija:

Skanska Talonrakennus Oy

Rakennesuunnittelija:

Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy

LVIAS-suunnittelija:

Granlund Oy, Espoon yksikkö

Paloturvallisuussuunnittelija:

L2 Paloturvallisuus Oy

Urakkamuoto:

Projektinjohto

Aloitus:

Joulukuu 2019

Valmis:

Marraskuu 2021

Kustannusarvio:

n. 44 milj. euroa

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

Psykiatrian M-talo nousee Seinäjoella

Seinäjoen keskussairaalan viereen rakennetaan kahden vuoden aikana uusi psykiatrian talo. Reilut 60 miljoonaa euroa maksavan M-talon suunnittelussa on korostettu käyttäjälähtöisyyttä.

Kyrkösjärven rantaan tuleva sairaalarakennus on yhteensä noin 26 300 neliömetriä. Rakennuttaja on Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus, joka on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistama yhtiö. 

Rakennusprojekti käynnistyi maaliskuussa 2019 ja talon on määrä valmistua kesällä 2021. M-talon pääurakoitsijana toimii Peab Oy. Urakkasumma on 30 miljoonaa euroa.

Urakkaan kuuluu viisikerroksisen sairaalarakennuksen lisäksi kellarikerros yhdystunneleineen sekä ilmanvaihtokonehuonekerros.

– Hanke on Peabille hyvin merkittävä ja noudattaa visiotamme pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana. Tavoitteena on saada aikaiseksi tilaajalle ja käyttäjälle hyvä kokonaisuus, josta voimme myöhemmin ylpeänä kertoa, toteaa aluejohtaja Matti Joensuu Peabin tiedotteessa.

M-talon arkkitehtisuunnittelusta vastaavat Raami Arkkitehdit Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy. Rakennesuunnittelijana toimii Contria Oy ja automaattisuunnittelija on Granlund Pohjanmaa Oy.

Käyttäjät mukana suunnittelussa

Käyttäjät ja kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana uuden psykiatrian M-talon suunnittelun kaikissa vaiheissa. Heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa tilojen tarpeellisuuteen, sijoitteluun ja toiminnallisuuteen.

M-talon on todettu uudistavan paitsi psykiatrian tilat myös hoidon suunnan. Rakennukseen tulee 70 potilashuonetta, jotka ovat yhden hengen huoneita omalla wc- ja suihkutilalla.  Aikuisten osastolla on 58 sekä lasten ja nuorten osastolla 12 sairaansijaa.

Uudessa talossa toimitaan perhe- ja läheisnäkökulmasta tarkoittaen muun muassa sitä, että perhetapaamiset voidaan järjestää potilashuoneessa, perhetapaamishuoneessa, yhteisessä kirjastossa, ravintolassa tai piha-alueella. Omaisilla ja läheisillä on myös mahdollisuus yöpyä M-talossa.

Luonnolla ja taiteella merkittävä rooli

M- talo on suunniteltu niin, että luonnolla ja taiteella on merkittävä rooli toipumisen tukemisessa. Taloon sijoitetaan taidetta sekä sisä- että ulkotiloihin.

Psykiatrian toimintojen lisäksi taloon sijoittuu kuntoutus, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, sairaalakoulu, sairaalasielunhoitaja ja Seinäjoen kaupungin päihdeklinikka. M-talossa on kaikille avoin ravintola ja kirjasto sekä vuokrattavia kokous- ja liikuntatiloja.

Kuva: Raami Arkkitehdit Oy/Arkkitehdit Kontukoski Oy
Kuva: Raami Arkkitehdit Oy/Arkkitehdit Kontukoski Oy
Kuva: Raami Arkkitehdit Oy/Arkkitehdit Kontukoski Oy
Kuva: Raami Arkkitehdit Oy/Arkkitehdit Kontukoski Oy

Psykiatrian M-talo Seinäjoella

Rakennuttaja:

Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus

Arkkitehti:

Raami Arkkitehdit Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy

Rakennesuunnittelija:

Contria Oy

Rakennusurakoitsija:

Peab Oy

Aloitus:

kevät 2019

Valmistuu:

kesä 2021

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi