STUKille rakennetaan uudet toimitilat

Säteilyturvakeskuksen (STUK) käyttöön rakennetaan uusi toimisto- ja laboratoriorakennus Vantaan Jokiniemeen. Rakennuttajana on Senaatti-kiinteistöt.

Jokiniemen alueelle nousevan uudisrakennuksen laajuus on noin 12 700 neliömetriä. Rakennuksen suunnittelusta vastaa RE-Suunnittelu Oy.

Rakennusurakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy. Projektinjohtourakan kokonaisarvo on noin 46 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt ovat käynnistyneet ja uuden rakennuksen on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2021–22. STUK muuttaa uusiin toimitiloihin kesällä 2022.

Uusille toimitiloille tiukat vaatimukset

STUKin toimitiloille asetettavat vaatimukset ovat erityisen tiukat. Vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvien toimistotilojen lisäksi STUKilla pitää olla tilat laboratorio- ja valmiustoimintaa varten.

– Uudet toimitilat on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat STUKissa tehtävää työtä. Projektinjohtourakka SRV:n kanssa mahdollistaa myös toteutusvaiheessa yhteistyössä suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittämisen käyttäjän tarpeet huomioiden, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamispäällikkö Matti-Pekka Jalonen sanoo tiedotteessa.

– Lähdemme hyvillä mielillä jälleen tekemään yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä useassa vaativassa hankkeessa. Pystymme hyödyntämään tässä kohteessa täysimääräisesti osaamistamme ja kokemusta Ydinturvallisuustalosta, joka valmistui Espooseen vuonna 2016, SRV:n yksikönjohtaja Antti Raunemaa kertoo yhtiön tiedotteessa.

STUK haluaa uusilla tiloilla varmistaa, että se pystyy myös tulevaisuudessa hoitamaan vaativat asiantuntijatehtävänsä, kehittämään toimintaansa ja työskentelytapojaan sekä samalla vastaamaan valtion toimitilastrategian tavoitteisiin, jotka edellyttävät nykyistä tehokkaampaa tilankäyttöä ja monitilaympäristöön siirtymistä.

Uusiin toimitiloihin muuttaa niiden valmistuttua noin 330 STUKin työntekijää.

Kuva: SRV Yhtiöt Oyj

Jokiniemi arvioitiin parhaimmaksi paikaksi

STUKin nykyiset tilat sijaitsevat Helsingin Roihupellossa. Senaatti-kiinteistöjen selvittäessä niiden kuntoa todettiin, että rakennus vaatisi mittavan peruskorjauksen, jota ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti järkevää toteuttaa.

Uutta sijoituspaikkaa arvioitaessa Vantaan Jokiniemi todettiin parhaimmaksi paikaksi. Tontilla on aikaisemmin toiminut Metsäntutkimuslaitos. Vanhat 1960–70-luvuilla valmistuneet toimisto- ja laboratoriorakennukset purettiin uudisrakennuksen tieltä.

STUKin toimitilat

Aloitus:

Helmikuu 2020

Valmistuu:

Toukokuu 2022

Urakkamuoto:

Projektinjohto

Bruttoala:

12 700  m²

Rakennuttaja:

Senaatti-kiinteistöt

Projektinjohto:

SRV Rakennus Oy

Pohjarakennesuunnittelu:

WSP Finland Oy

Arkkitehti:

RE-Suunnittelu Oy

Rakennesuunnittelija:

IdeaStructura Oy

Sähkösuunnittelija:

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

LVIAJ-suunnittelija:

Granlund Oy

Rakennusurakoitsija:

SRV Rakennus Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi