Tampereen uusi keskuspuhdistamo Sulkavuoreen

Tampereen uuden keskuspuhdistamon rakentaminen Sulkavuoreen etenee. Skanska ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ovat sopineet mittavan louhintaurakan toteuttamisesta Sulkavuoren keskuspuhdistamoa varten. Sopimuksen kolmantena osapuolena on Tampereen kaupunki louheen kuljetuksen ja sijoittamisen osalta. Skanskan urakan arvo on noin 60 miljoonaa euroa.

Sulkavuoren keskuspuhdistamoa varten louhitaan maanalaiset prosessitilat ja siirtoviemäritunnelit sekä tehdään puhdistamon kallionvastaisia betonirakenteita.

– Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme toteuttamaan mittavaa puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakkaa, jollaisista meillä onkin runsaasti aikaisempaa kokemusta, toteaa aluejohtaja Pekka Räsänen Skanska Infralta tiedotteessa.

Skanska aloittaa urakkansa joulukuussa 2019, ja työ valmistuu kesällä 2022.

Puhdistamon rahoitustarve tulee olemaan kaiken kaikkiaan arviolta noin 320 miljoonaa euroa, mitä tekee siitä Pirkanmaan alueen historian merkittävimmän ympäristöinvestoinnin.

Puhdistamon muut urakat, kuten rakennus- ja koneistourakat, kilpailutetaan myöhemmin.
Jätevedenpuhdistamo rakennetaan Helsinki–Tampere -moottoritien (Vt 3) ja Tampereen itäisen kehätien (Vt 9) liittymien tuntumaan, Sulkavuoreen.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy / Ramboll

Puhdistamo palvelee useita kuntia

Tuleva keskuspuhdistamo palvelee Tampereen kaupungin lisäksi Kangasalaa, Lempäälää, Pirkkalaa, Vesilahtea ja Ylöjärveä. Näiden kuntien jätevesistä nykyisellään jo noin 96 prosenttia käsitellään Tampereen puhdistamoilla.

Jätevesien käsittelyssä on kymmenen vuoden aikana tapahtunut Pirkanmaallakin voimakasta keskittymistä: 11 pientä puhdistamoa on tänä aikana suljettu ja jätevedet johdettu suurempaan laitokseen käsiteltäviksi.

– Uusi puhdistamo paitsi puhdistaa jätevesiä nykyaikaisemmalla tekniikalla tehokkaammin kuin nykyiset puhdistamot – sen avulla saadaan myös poistettua typpeä jätevedestä paremmin. Nykyisillä Tampereen puhdistamoilla ei ole kokonaistypen poistoprosessia, ja sen toteuttaminen niihin olisi kallista ja tilanpuutteesta johtuen hankalaa, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo tiedotteessa.

Nykyiset kaksi jätevedenpuhdistamoa Tampereella ovat käyttöikänsä loppuvaiheessa ja edellyttäisivät laajaa saneerausta. Puhdistamot ovat kaupunkirakenteellisesti tonteilla, jotka soveltuvat hyvin myös muuhun maankäyttöön, kuten asuntorakentamiseen.

Jätevesien määrä kasvaa

Pirkanmaan jätevesimäärien kasvu on suurinta Tampereen kaupunkiseudulla. Jäteveden käsittelylle asetetut puhdistusvaatimukset saattavat tulevaisuudessa myös kiristyä, mikä on otettu uuden laitoksen toteutuksessa huomioon erilaisina tulevaisuuden varauksina.

– Keskuspuhdistamohankkeen toteutuksella mukana olevat kunnat turvaavat alueillaan viemäröityjen jätevesien käsittelyn laadukkaasti ja taloudellisesti pitkälle tulevaisuuteen. Puhdistamolla käsitellään asutuksen lisäksi muun muassa teollisuudesta ja palveluelinkeinoista tulevat jätevedet, Heinonen toteaa.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2018. Ensimmäiset siirtoviemäreiden rakennustyöt alkoivat vuoden 2019 alkupuoliskolla. Puhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024.

Tampereen uusi keskuspuhdistamo

Rakennuttaja:

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Kunnallistekniset rakennuttajapalvelut:

Ramboll CM Oy

Sitowise Oy

TamRap Oy

Kalliorakennuttaminen ja -valvonta:

Sito Rakennuttajat Oy

Kokonaissuunnittelijat:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Geopalvelu Oy

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Pöyry Finland Oy

Ramboll Finland Oy

Sitowise Oy

WSP Finland Oy

Watrec Oy

Kalliorakenteiden suunnittelu:

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Maanrakennusurakoitsijat:

Asfaltti Kymppi Oy

KVL-Tekniikka Oy

Maanrakennus Ahti Virtanen Oy

Pimara Oy

TerraWise Oy

Turtolan Kaivin Oy

YIT Suomi Oy Infra

Louhintaurakoitsijat:

Skanska Infra Oy

 YIT Suomi Oy

 

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi