Vantaan jätevoimala laajenee

Vantaan Energia Oy laajentaa jätevoimalaansa. Noin 140 miljoona euroa maksava hanke mahdollistaa yhtiön luopumisen kivihiilestä vuonna 2022, jolloin uusi voimala on tarkoitus ottaa käyttöön.

Laajennuksen valmistuttua Vantaan Energia hyödyntää energiantuotannossa kotitalouksien sekajätteen lisäksi kaupan ja teollisuuden kierrätyskelvotonta jätettä.

Uuden jätevoimalaitosyksikön kapasiteetti on noin 200 000 tonnia poltettavaa jätettä vuodessa, joten sen myötä laitoksen kapasiteetti nousee noin 570 000 tonniin vuodessa. Voimalaitos tuottaa jätteistä sähköä ja kaukolämpöä.

Jätevoimalaitoksen laajennus rakennetaan vuonna 2014 valmistuneen jätevoimalan viereen Itä-Vantaalle.

 

Hiilineutraalia lämpöä

Vantaan Energian laajennusinvestointi on yhtiön mukaan sekä ympäristön että kansantalouden kannalta merkittävä, kun aikaisemmin ulkomaille hyödynnettäväksi viety kaupan ja teollisuuden jäte jalostetaan energiaksi kotimaassa. Samalla yhtiön hiilidioksidipäästöt vähenevät 25 prosenttia.

– Koko vantaalainen energiantuotanto uudistuu. Siirrymme käyttämään pääasiassa kotimaisia energianlähteitä. Nämä ovat asiakkaillemmekin tuntuvia arjen ilmastotekoja, Vantaan Energian tuotantojohtaja Kalle Patomeri kertoo tiedotteessa.

Jätevoimalan laajennuksen valmistuttua Vantaan Energia on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään vuoden 2010 tasosta lähes 70 prosenttia.

Myös Helsinki saa lisää hiilineutraalia kaukolämpöä, sillä neljännes jätevoimalassa tuotetusta lämmöstä ohjataan Helsingin energiayhtiö Helenin verkkoon. Yhtiö korvaa lämmön ostolla pääasiassa kivihiilituotantoa ja näin päästöt vähenevät noin 60 000 tonnia vuodessa.

 

Kuva: Vantaan Energia

Rakentamiseen kaksi vuotta

Jätevoimalan laajennuksen rakentaminen on käynnistynyt työmaa-alueen valmistelulla ja maanrakennustöillä. Seuraavassa vaiheessa tehdään perustukset ja aletaan rakentaa jätebunkkeria. Näiden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 alkuun mennessä.

Päälaitteiden asennusten on tarkoitus alkaa keväällä 2021 ja valmistua vuoden 2021 aikana.

Ensitulien sytytyksen uuteen jätekattilaan odotetaan tapahtuvan keväällä 2022. Jätevoimalan laajennuksen käyttöönotto on syksyllä 2022.

 

imalJJätevoimalaitos WtE2-laitos Vantaalle

Arvio:

140 milj. euroa

Aloitus:

Toukokuu 2020

Valmistuu:

2022

Urakkamuoto:

Osaurakka

Rakennuttaja:

Vantaan Energia Oy

Rakennuttajakonsultti, EPCM-konsultti:

AFRY Finland Oy

Kokonaissuunnittelija, EPCM-konsultti, pl. päälaitetoimitukset:

AFRY Finland Oy

Maanrakennusurakoitsija, valmistelevat työt:

Louhintahiekka Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

STUKille rakennetaan uudet toimitilat

Säteilyturvakeskuksen (STUK) käyttöön rakennetaan uusi toimisto- ja laboratoriorakennus Vantaan Jokiniemeen. Rakennuttajana on Senaatti-kiinteistöt.

Jokiniemen alueelle nousevan uudisrakennuksen laajuus on noin 12 700 neliömetriä. Rakennuksen suunnittelusta vastaa RE-Suunnittelu Oy.

Rakennusurakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy. Projektinjohtourakan kokonaisarvo on noin 46 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt ovat käynnistyneet ja uuden rakennuksen on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2021–22. STUK muuttaa uusiin toimitiloihin kesällä 2022.

Uusille toimitiloille tiukat vaatimukset

STUKin toimitiloille asetettavat vaatimukset ovat erityisen tiukat. Vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvien toimistotilojen lisäksi STUKilla pitää olla tilat laboratorio- ja valmiustoimintaa varten.

– Uudet toimitilat on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat STUKissa tehtävää työtä. Projektinjohtourakka SRV:n kanssa mahdollistaa myös toteutusvaiheessa yhteistyössä suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittämisen käyttäjän tarpeet huomioiden, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamispäällikkö Matti-Pekka Jalonen sanoo tiedotteessa.

– Lähdemme hyvillä mielillä jälleen tekemään yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä useassa vaativassa hankkeessa. Pystymme hyödyntämään tässä kohteessa täysimääräisesti osaamistamme ja kokemusta Ydinturvallisuustalosta, joka valmistui Espooseen vuonna 2016, SRV:n yksikönjohtaja Antti Raunemaa kertoo yhtiön tiedotteessa.

STUK haluaa uusilla tiloilla varmistaa, että se pystyy myös tulevaisuudessa hoitamaan vaativat asiantuntijatehtävänsä, kehittämään toimintaansa ja työskentelytapojaan sekä samalla vastaamaan valtion toimitilastrategian tavoitteisiin, jotka edellyttävät nykyistä tehokkaampaa tilankäyttöä ja monitilaympäristöön siirtymistä.

Uusiin toimitiloihin muuttaa niiden valmistuttua noin 330 STUKin työntekijää.

Kuva: SRV Yhtiöt Oyj

Jokiniemi arvioitiin parhaimmaksi paikaksi

STUKin nykyiset tilat sijaitsevat Helsingin Roihupellossa. Senaatti-kiinteistöjen selvittäessä niiden kuntoa todettiin, että rakennus vaatisi mittavan peruskorjauksen, jota ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti järkevää toteuttaa.

Uutta sijoituspaikkaa arvioitaessa Vantaan Jokiniemi todettiin parhaimmaksi paikaksi. Tontilla on aikaisemmin toiminut Metsäntutkimuslaitos. Vanhat 1960–70-luvuilla valmistuneet toimisto- ja laboratoriorakennukset purettiin uudisrakennuksen tieltä.

STUKin toimitilat

Aloitus:

Helmikuu 2020

Valmistuu:

Toukokuu 2022

Urakkamuoto:

Projektinjohto

Bruttoala:

12 700  m²

Rakennuttaja:

Senaatti-kiinteistöt

Projektinjohto:

SRV Rakennus Oy

Pohjarakennesuunnittelu:

WSP Finland Oy

Arkkitehti:

RE-Suunnittelu Oy

Rakennesuunnittelija:

IdeaStructura Oy

Sähkösuunnittelija:

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

LVIAJ-suunnittelija:

Granlund Oy

Rakennusurakoitsija:

SRV Rakennus Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi