Wärtsilän Smart Technology Hubin rakentaminen alkaa Vaasassa

Wärtsilän STH

Teknologiayhtiö Wärtsilän Smart Technology Hub -hankkeen rakennusvaihe alkaa maanrakennustöiden jälkeen alkusyksystä. Kyseessä on 200 miljoonan euron kokonaisuus, josta kiinteistöjen investointiarvo on 130 miljoonaa euroa.

Vaasan Vaskiluotoon nousee uusi tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus Smart Hub Technology. Osaksi Hubia rakentuu monipuolinen älykkään merenkulun ja energiatuotannon osaamiskeskittymä Smart Partner Campus, jossa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä muun muassa alan yritysten kanssa.

Wärtsilän Smart Tchnology Hub
Kuva: Wärtsilä STH

Varsinaisen Smart Technology Hubin rakennusala on yli 58 000 bruttoneliömetriä.  Sen lisäksi rakennetaan erillinen toimistorakennus, jonka rakennusala on noin 15 000 bruttoneliömetriä.

Smart Technology Hubista tulee tärkeä osa Wärtsilän maailmanlaajuisesta osaamiskeskusten verkostoa. Toimialallaan ainutlaatuinen keskus mahdollistaa meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisujen sekä uusien entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen.

Uuteen tutkimus- tuotekehitys ja tuotantokeskukseen siirtyvät kaikki Wärtsilän Vaasan keskustassa olevat toiminnot ja työntekijät sekä logistiikka ja huollon verstastoiminnot Runsorista. Wärtsilä on Vaasan suurin yksityinen työllistäjä 3 000 työntekijällään.

Hankkeen urakoitsijaksi Lujatalo

Wärtsilän STH
Kuva: Wärtsilä STH

Smart Technology Hubin urakoitsijana toimii Lujatalo, jonka Pohjanmaan alueyksikkö vastaa tavoitehintaisena projektinjohtourakkana toteutettavasta hankkeesta. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Sweco Architects Oy.

– On hienoa, että pääsemme rakentamaan Smart Technology Hubia kestävän rakentamisen edelläkävijän, kotimaisen Lujatalon kanssa. Olemme kevään aikana kilpailuttaneet urakan. Saatujen tarjousten sekä referenssien perusteella on tehty erittäin tarkka arviointi eri vaihtoehdoista. Lujatalolla oli tarjota paras kokonaisratkaisu, jonka toteuttaminen on mahdollista suunnitellussa aikataulussa. Uskomme tällä valinnalla olevan myös positiivisia alueellisia työllisyysvaikutuksia rakennusprojektin aikana, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki yhtiön tiedotteessa.

Smart Technology Hubin rakentaminen tulee työllistämään Vaasassa 250–300 rakentamisen ammattilaista – niin Lujatalon omaa henkilöstöä kuin alihankkijoita.

Smart Technology Hubin on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Keskeistä yhdessä tekeminen

 – Tämän tyyppiset hankkeet ovat leipälajiamme. Olemme olleet mukana useissa mittavissa rakennushankkeissa varsinkin pääkaupunkiseudulla. Tämänkaltaisissa hankkeissa suunnittelijat ovat myös pääroolissa. Vaikka näin suuriin hankkeisiin hyvin soveltuvan PJU-urakan periaatteiden mukaan suunnittelun vastuu kuuluukin tilaajalle ja avustaminen on urakoitsijan tehtävänä, on tämän urakkamuodon keskeisin asia yhdessä tekeminen, sanoo Lujatalon Pohjanmaan aluejohtaja Heimo Hantula. 

Tilaaja painotti kokemusta toteuttajajoukkuetta valittaessa. Hantulan mukaan vaativissa rakennushankkeissa rakentajan ja rakennuttajan osaaminen tulee olla tasapainossa, jotta balanssi säilyy. 

Vaatimuksena oli myös tietomallintaminen, joka muuttaa vauhdilla totuttuja ja perinteisiä toimintatapoja rakennusalalla.

– Olemme jo vuodesta 2015 alkaneet rakentaa sisäistä organisaatiotamme siten, että tietomallinnus saadaan otettua haltuun eri liiketoimintayksiöissämme. Olemme jo nyt ottaneet uutta teknologiaa käyttöön – yhtenä esimerkkinä RIB iTWO, markkinoiden johtava 5D-järjestelmä. Samaan aikaan viemme toimintojen muutosprosessia eteenpäin eli sitä, miten teknologia otetaan mukaan eri toiminnoissa, sanoo Heimo Hantula.

Wärtsilän Smart Technology Hub

Rakennuttaja:

Wärtsilä Finland Oy

Rakennusurakoitsija:

Lujatalo Oy

Projektinjohto:

Lujatalo Oy

Arkkitehti:

Sweco Architects Oy

Akustiikkasuunnittelija:

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Rakennesuunnittelija:

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

LVIS-suunnittelu:

Granlund Oy

Automaatiosuunnittelija:

Granlund Oy

Paloturvallisuussuunnittelija:

KK-Palokonsultti Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi