Uuden vuosikymmenen alussa rakentaminen jatkuu vahvana. Alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä on viime vuoden tasolla, kertoo RPT Docu Oy:n julkaisema Rakennusalan trendit Q1/2020 -raportti.

RPT:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen toteaa, että käynnistyvien rakennushankkeiden arvon pysyminen vuodentakaisella tasolla antaa positiivisen viestin.

– Rakentamisen on yleisesti ennustettu hidastuvan, mutta Q1-raportin mukaan ainakaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ole laskua näkyvissä. Rakennuslupien määrän väheneminen kertoo kuitenkin siitä, että seesteisempi aika on todennäköisesti tulossa, Rimpiläinen ennakoi.

Rakennusalan trendit Q1/2020 -raportti kertoo tammi-maaliskuussa alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden euromääräisen arvon ja lukumäärän sekä vastaavat tiedot viime vuodelta. Raportin tiedot perustuvat RPT Docu Oy:n FaktaNet Live -tietokantaan.

Tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen kertoo, että tutkimuksen peitto ammattirakentamisen hankkeissa on kasvanut.

– FaktaNet Live -tietopalvelussa julkaistiin ennätyksellisesti yli 6 000 uutta hanketta. Tämä tarkoittaa entistä tarkempaa tietoa rakentamisesta ja markkinan kehittymisestä.

Asuntotuotanto jatkuu vilkkaana

Asuntorakentaminen on hyvässä vireessä myös vuoden 2020 tammi-maaliskuussa. RPT Docu Oy:n julkaiseman Q1-raportin mukaan ensimmäisellä neljänneksellä alkavista suunniteltujen rakennushankkeiden arvo on yhteensä 4,2 miljardia euroa, josta asuntorakentamisen osuus on noin puolet.

Käynnistyviksi suunniteltujen kerros- ja rivitalohankkeiden arvo on jopa neljänneksen suurempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

– Suunniteltujen aloitusten arvo näyttää kasvavan merkittävästi. Asuntotuotannon kohdalla täytyy kuitenkin muistaa, että hankkeiden lopullinen määrä on riippuvainen esimerkiksi toteutuneesta ennakkomyynnistä, tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen toteaa.

Kaksi suurinta hanketta Uudellamaalla ja Lapissa

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä isoin alkava rakennushanke on Helen Oy:n biolämpölaitos.  Helsingin Vuosaareen rakennettavan laitoksen arvo on noin 250 miljoonaa euroa. Toinen yli 100 miljoonan euron hanke sijoittuu Lappiin, jossa Rovaniemellä sijaitsevaa Lapin keskussairaalaa laajennetaan noin 138 miljoonalla eurolla.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna yli 100 miljoonaa euroa olevien hankkeiden määrä on tammi-maaliskuussa 2020 pienempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tuolloin oli alkamassa viisi yli 100 miljoonan euron hanketta.

RPT Docu Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen arvioi tämän olevan myönteinenkin asia.

– Vaikka nyt on vähemmän isoja hankkeita kuin vuosi sitten, on tästä huolimatta ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkaviksi suunniteltujen hankkeiden arvo viime vuoden tasolla. Näin ollen rakentaminen on laajalla pohjalla eikä ole riippuvainen yksittäisestä isosta hankkeesta.

18 maakunnasta 10:ssä kasvua

Maakunnittain tarkasteltuna alkavien rakennushankkeiden arvo nousee kymmenessä maakunnassa, kertoo Q1-raportti. Rakentaminen keskittyy väestön mukaisesti kasvukeskuksiin.

Uudellamaalla nousua on 14 prosenttia. Raportin mukaan suunniteltujen aloitusten arvo on noin 2,6 miljardia euroa, joka kattaa puolet koko maan hankkeiden arvosta.

Pirkanmaalla alkavien rakennushankkeiden arvo on 337 miljoonaa euroa, jossa nousua vuodentakaiseen on 35 prosenttia. Yksi maakunnan suurimmista hankkeista on Tampereen Raitiotie Oy:n jatkorakentamishanke.

Uudenmaan ja Pirkanmaan lisäksi muita maakuntia, joissa on kasvua luvassa, ovat Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Satakunta, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi.

Varsinais-Suomessa on ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkamassa rakennushankkeita 238 miljoonan arvosta. Laskua on 51 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen mainitseekin, että yksi iso hanke maakunnassa heilauttaa rakennushankkeiden aloitusten arvoa puoleen tai toiseen. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa käynnistyi viime vuoden alussa yli 100 miljoonan euron hanke eli Lounavoima Oy:n ekovoimalaitoksen rakentaminen.

Niin ikään Keski-Suomessa alkavien rakennushankkeiden arvo on vuoden 2020 alkupuolella selvästi pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Aloitusten arvo on 104 miljoonaa euroa. Tämä on 63 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin alkoi Vt4:n parantaminen välillä Kirri-Tikkakoski.

Etelä-Pohjanmaalla suunniteltujen aloitusten arvo on pudonnut 54 prosenttia. Kun vuonna 2019 aloituksia oli luvassa 112 euron arvosta suurimpana Seinäjoen keskussairaalan M-talo, on aloitusten arvo vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 51 miljoonaa euroa.

Samoin Kanta-Hämeessä, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo näyttää laskevan.

 

TEKSTI: IRENE MURTOMÄKI