Kirstinharjun rakentaminen vauhtiin Espoossa

Suvelan Kirstinharjun uudelleenrakentaminen käynnistyy Espoossa. Ensimmäisenä liikkeelle lähtee Espoon Asunnot Oy:n Kirstintie 2:n kohde. Hankkeen kustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa.

Suvelan Kirstinharju on Espoon Asuntojen tähänastisista kiinteistökehityskohteista suurin. Tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja uudistaa sen ilmettä. Suvela halutaan liittää paremmin osaksi Espoon keskusta.

Kirstinharjun hanke etenee vaiheittain. Hanke alkoi viime keväänä Espoon Asuntojen 1970-luvulla rakennettujen vuokratalojen purkamisella.

Tilalle tulee 14 pistetaloa, joiden korkeudet vaihtelevat 5–12 kerroksen välillä. Samalla asumismuotojen kirjo monipuolistuu. Uusien vuokra-asuntojen lisäksi tontille on suunniteltu rakennetavan opiskelija-, asumisoikeus- ja omistusasuntoja.

Espoon Asunnoille on tulossa kortteliin yhteensä 215 asuntoa, joka on kaksinkertainen määrä aikaisempaan verrattuna.

– Kirstintie on Espoon Asunnoille merkittävä investointi. Kaikkiaan korttelin purku-urakka, nyt käynnistyvän Kirstintie 2:n ja parhaillaan suunnitteilla olevan Kirstinharju 4:n rakentaminen nostavat investoinnin kokonaisarvon lähes 50 miljoonaan euroon, Espoon Asunnot Oy:n rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä sanoo tiedotteessa.

Kirstintie 2:teen 190 asuntoa

Espoon Asunnot Oy ja Jatke Uusimaa Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Kirstintie2:n taloista. Paikalle rakennetaan kolme pistetaloparia, joihin tulee 190 asuntoa. Rakentamisen on määrä alkaa keväällä 2020 ja kohde valmistuu syksyllä 2022.

Rakentamisesta vastaavan Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Timo Ruuskanen toteaa kohteen olevan myös urakoitsijalle merkittävä.

– Tämä vahvistaa edelleen Jatke Uusimaa Oy:n roolia yhtenä alueen suurimpana ARA-rakentajana. Pääkaupunkiseudulla on alueita, joissa vanhojen kerrostalojen purkaminen on mahdollista. Vanhaa on kyettävä uudistamaan, jotta voimme kehittää tiiviiseen kaupunkirakentamiseen uusia palvelu- ja asumismuotoja. Ajallisesti pitkä projekti parantaa entisestään myös yhtiön työ- ja tilauskantaa.

Kirstintie 2:n arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy.

Kuva: Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy

Asuntojen koko vastaa kysyntään

Kirstintie 2:n asuntojen koot vaihtelevat 31-neliöisestä yksiöstä 84-neliöiseen perheasuntoon keskipinta-alan ollessa 56 neliötä. Lisäksi kohteeseen tulee 73,5-neliöinen liiketila sekä koko korttelia palvelevat yhteispiha ja -kerhotila.

– Painotus on yksiöissä sekä pienissä kaksioissa ja kolmioissa. Näille asunnoille on eniten kysyntää, sillä yksin ja kaksin asuvien määrä on kasvanut merkittävästi, Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä sanoo.

Kirstintie 2 toteutetaan ARAn 40 vuoden pitkällä korkotuella ja aikanaan tehtävissä asukasvalinnoissa noudatetaan ARAn asukasvalintakriteerejä.

Kirstintie 2, Espoo

Arvio:

30 milj. euroa

Aloitus:

Toukokuu 2020

Valmistuu:

Syyskuu 2022

Rakennuttaja:

Espoon Asunnot Oy

Rakennuttajakonsultti:

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

Arkkitehti:

Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy

Rakennesuunnittelija:

Teknokolmio Oy

Sähkösuunnittelija:

Sähköinsinööritoimisto J Mannonen Oy

I-suunnittelija:

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

Automaatiosuunnittelija:

insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

LV-suunnittelija:

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

Rakennusurakoitsija:

Jatke Uusimaa Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

Tapiolan kirkon peruskorjaus alkaa keväällä

Tapiolan kirkko ilmakuva

Tapiolan kirkon remontti käynnistyy ensi keväänä. 1960-luvulla valmistuneessa kirkossa tehdään mittava peruskorjaus, jossa kunnostetaan rakenteita ja uusitaan talotekniikka sekä uudistetaan koko kirkon aluetta.

Peruskorjaus toteutetaan projektiallianssina, jossa toteuttaja on mukana jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeen osapuolet sitoutuvat sovittuihin tavoitteisiin ja kustannusraamiin, mikä auttaa kustannusten hallinnassa.

Tapiolan kirkon peruskorjauksessa suunnittelijana on kolmen toimijan ryhmittymä: AFKS (Architects Frondelius + Keppo + Salmenperä Ltd), Ideastructura Oy ja Granlund Oy. Peruskorjaushankkeen toteuttaa Peab Oy.

Tavoitteena on, että remontti pääsee alkamaan toukokuussa 2020 ja valmistuu jouluksi 2021. Seurakunnan toiminta siirtyy remontin ajaksi väistötiloihin.

Peruskorjauksen enimmäiskustannukset ovat 16,3 miljoonaa euroa sisältäen verot ja hankkeen riskivaraukset.

Tapiolan kirkko on laajuudeltaan 3 226 kerrosneliömetriä. Tontilla on kirkkorakennuksen lisäksi asuinrakennus ja toimistorakennus sekä uurnalehto, Tapiolan kirkkotarha. Kirkon tontilla sijaitsevat asuntorakennukset on rajattu hankkeen ulkopuolelle.

Tapiolan kirkko - sisäänkäynti
Kuva: Jukka Granström

Suojeltu kirkkorakennus

Tapiolan kirkon on suunnitellut Aarno Ruusuvuori ja se on rakennettu vuonna 1965.

Kirkkorakennus on suojeltu asemakaavalla niin ulkosivun kuin sisätilojen osalta. Peruskorjaus suoritetaan vuoropuhelussa kaupunginmuseon kanssa.

Tapiolan kirkon edellinen laajempi peruskorjaus ja rakennuksen laajennus on tehty vuonna 1992, jolloin suunnittelusta vastasi Anna Ruusuvuori.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka

Tapiolan seurakunnan keskeinen toiminnallinen tavoite peruskorjaushankkeessa on vahvistaa kirkkoa “matalan kynnyksen” kohtaamispaikkana.

Suunnitelman mukaan kirkon aulan sisäraitista halutaan tehdä kulkuväylä avaamalla raitti ja kirkkorakennus myös Tapiolan keskustan suuntaan. Raitille rakennetaan kahvilatila ja muut kokoontumistilat kootaan sisäraitin ympärille.

Kirkon julkisivut korjataan, ikkunat kunnostetaan, kattoikkunat uusitaan ja laajennusosan tiiviysvauriot korjataan. Rakennusten sokkeleiden kosteuseristystä parannetaan ja samalla uusitaan salaojitus.

Tekniset järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä, joten lämmitys-, viemäri-, vesijohto- ja ilmanvaihtojärjestelmät pääsääntöisesti uusitaan. Myös tonttivesijohto uusitaan. Valaistusta ja akustiikkaa niin ikään parannetaan.

Peruskorjaus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein niin, että ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat, taloudellisuus sekä sosiaalisuus huomioidaan.

Tapiolan kirkon peruskorjaus

Rakennuttaja:

Espoon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Rakennuttajakonsultti:

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Arkkitehti:

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Rakennusurakoitsija:

Peab Oy

Rakennesuunnittelija:

IdeaStructura Oy

LVIS-suunnittelu:

Granlund Oy, Espoon yksikkö

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

Hirsirakenteinen Monio nousee Tuusulaan

Tuusulaan rakennetaan lukio- ja kulttuurirakennus Monio, jossa koulutoiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna 2021. Hankkeen kustannusarvio on lähes 27 miljoonaa euroa. Rykmentinpuiston alueelle sijoittuvan Monion päämateriaali on puu.

Moniosta tehdään lukio- ja kulttuuritalo, johon yhdistetään lukio, kansalaisopisto, musiikkiopisto, taiteen perusoperus ja käsityökoulu. Rakennukseen tulee myös kokoontumis-, esiintymis- ja liikuntatiloja. Monitoimitalo täydentää Hyrylän keskustan julkisten rakennusten muodostamaa kokonaisuutta.

Elinkaarimallilla toteutettavan rakennuksen bruttoala on noin 8 500 brm2 ja myöhempi laajennusvara noin 2 500 brm2.

Hirsirakennus voitti suunnittelukilpailun

Tuusulan kunta järjesti monitoimitalon suunnittelusta yleisen arkkitehtikilpailun, jonka voitti Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy. Palkintoraadin lisäksi hirsirakennus oli myös asukkaiden suosikki yhteensä 57 ehdotuksen joukosta.

Monio koostuu viidestä toisiinsa limittyvästä hirsirakennuksesta. Niiden mittakaava vastaa varuskunta-alueen kasarmirakennusten mittakaavaa. Lisäksi esimerkiksi kattomuodot viittaavat varuskunta-alueen historiallisen rakennuskannan ominaispiirteisiin.

Hirsirakennusten väliin sijoittuu korkea ja polveileva sisäkatumainen aulatila. Sisäkatutilojen verkosto tekee rakennuksesta pienoiskaupungin, jonka kaduilla Monion käyttäjät kohtaavat ja näkevät toisiaan. Sisäkatujen varsille ja niitä ylittäville silloille sijoittuu erikokoisia ja -luonteisia paikkoja oppimiseen ja oleskeluun.

Monio edustaa uudenlaista oppimisympäristöä, jossa korostuvat tilojen avoimuus, joustavuus ja monikäyttöisyys. Talossa on 950 oppilaspaikkaa, josta 500 on lukiossa.

Monitoimitalo Monio on valittu Microsoftin ensimmäisten lippulaivakoulujen joukkoon. Näitä on maailmanlaajuisesti yhteensä 17 ja Tuusula on ainoa edustaja Suomessa. Lippulaivakoulut toimivat kehittämisverkostona uusien pedagogisten ja teknologisten innovaatioiden käyttöönotossa.

Yhteinen olohuone

Tavoitteena on, että Moniosta muodostuu kaikkien tuusulalaisten yhteinen olohuone, joka sijaitsee Hyrylän keskustan ja Rykmentinpuiston palvelujen ytimessä.

Kulttuuritalona Monio tarjoaa suurta yleisöä palvelevia kokoontumis- ja esiintymistiloja, joita kuntaan on kaivattu.

Suunnitelmien mukaan iso juhlasali tulee olemaan 600 neliömetriä ja pieni juhlasali 300 neliömetriä. Saleissa on 500 ja 300 henkilön siirtokatsomot.

Kuvat: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy
Kuvat: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Raide-Jokeri

Rakennuttaja:

Tuusulan kunta

Arkkitehti:

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Kustannusarvio:

26,8 milj. euroa

Urakkamuoto:

elinkaariurakka

Aloitus:

heinäkuu 2019

Valmistuu:

vuonna 2021

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

Raide-Jokerin rakentaminen alkamassa

Raide-Jokeri havainnekuva

Helsingin ja Espoon välillä liikennöivän Raide-Jokerin rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuussa. Infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 386 miljoonaa euroa.

Raide-Jokerin reitti on 25 kilometriä, josta 16 kilometriä on Helsingin ja 9 kilometriä Espoon puolella. Raideyhteys kulkee välillä Helsingin Itäkeskus – Espoon Keilaniemi. Jos suunniteltu aikataulu toteutuu, voivat matkustajat hypätä pikaraitiovaunun kyytiin kesällä 2024.

Raide-Jokeri korvaa Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöidyn 550-runkobussilinjan. Tämän kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan matkustajamäärään. Laskelmien mukaan Raide-Jokerilla tehdään vuonna 2030 noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa.

Toteutus allianssimallilla

Raide-Jokeri toteutetaan allianssimallilla. Allianssin osapuolina ovat Helsingin ja Espoon kaupunkien muodostama tilaajaorganisaatio, YIT Suomi Oy:n ja NRC Finland Oy:n (aikaisemmin VR Track Oy) muodostama urakoitsijaryhmittymä sekä suunnitteluryhmittymä, johon kuuluvat Ramboll Oy, Sitowise Oy ja NRC Finland Oy.

– Tavoitteemme on aloittaa rakentaminen ensimmäinen kesäkuuta. Ensimmäisestä kesäkaudesta odotetaan tehokasta, sillä rakentaminen on tarkoitus toteuttaa yhtä aikaa eri paikoissa reitin varrella. Kiivaimmat rakentamisen vuodet ovat varmastikin 2020–2022, jolloin hankkeella työskentelee parhaimmillaan 500–600 henkeä, tuotantojohtaja Timo Leppänen YIT:ltä kertoo yhtiön tiedotteessa.

– Raide-Jokeri on haasteellinen ja pitkäaikainen projekti, joka toteutetaan vilkkaassa kaupunkiympäristössä, maantieteellisesti laajalla alueella. Nämä lähtökohdat tuovat hankkeelle paljon erityispiirteitä. Niistä tärkeimpiin lukeutuvat työaikaiset liikennejärjestelyt, mihin on panostettu paljon jo kehtiysvaiheessa.

Raide-Jokerin aloitusajankohdan varmistuminen odottaa vielä Espoon kaupunginvaltuuston päätöstä hankesuunnitelman enimmäishinnasta. Helsingin kaupunginvaltuusto on jo omalta osaltaan tehnyt asiasta päätöksen.

Varikko Ruskearannalle

Raide-Jokerin varikko rakennetaan Helsingin Roihupeltoon. Varikon kokonaiskustannusarvio on 69,45 miljoonaa euroa.

Raide-Jokeri havainnekuva
Raide-Jokeri Ravitiellä Espoossa. Havainnekuva 2017. Kuva: Raide-Jokeri.
Raide-Jokeri Käskynhaltijantiellä. Havainnekuva 2015. Kuva: Raide-Jokeri
Otaniemen Ainonaukio. Havainnekuva vuodelta 2018. Kuva: Raide-Jokeri.
Otaniemen Ainonaukio. Havainnekuva vuodelta 2018. Kuva: Raide-Jokeri.

Raide-Jokeri

Rakennuttaja:

Helsingin kaupungin liikennelaitos

Kustannusarvio:

386 milj. euroa

Urakkamuoto:

allianssiurakka

Aloitus:

kesäkuu 2019

Valmistuu:

kesä 2024

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi