Tapiolan kirkon peruskorjaus alkaa keväällä

Tapiolan kirkko ilmakuva

Tapiolan kirkon remontti käynnistyy ensi keväänä. 1960-luvulla valmistuneessa kirkossa tehdään mittava peruskorjaus, jossa kunnostetaan rakenteita ja uusitaan talotekniikka sekä uudistetaan koko kirkon aluetta.

Peruskorjaus toteutetaan projektiallianssina, jossa toteuttaja on mukana jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeen osapuolet sitoutuvat sovittuihin tavoitteisiin ja kustannusraamiin, mikä auttaa kustannusten hallinnassa.

Tapiolan kirkon peruskorjauksessa suunnittelijana on kolmen toimijan ryhmittymä: AFKS (Architects Frondelius + Keppo + Salmenperä Ltd), Ideastructura Oy ja Granlund Oy. Peruskorjaushankkeen toteuttaa Peab Oy.

Tavoitteena on, että remontti pääsee alkamaan toukokuussa 2020 ja valmistuu jouluksi 2021. Seurakunnan toiminta siirtyy remontin ajaksi väistötiloihin.

Peruskorjauksen enimmäiskustannukset ovat 16,3 miljoonaa euroa sisältäen verot ja hankkeen riskivaraukset.

Tapiolan kirkko on laajuudeltaan 3 226 kerrosneliömetriä. Tontilla on kirkkorakennuksen lisäksi asuinrakennus ja toimistorakennus sekä uurnalehto, Tapiolan kirkkotarha. Kirkon tontilla sijaitsevat asuntorakennukset on rajattu hankkeen ulkopuolelle.

Tapiolan kirkko - sisäänkäynti
Kuva: Jukka Granström

Suojeltu kirkkorakennus

Tapiolan kirkon on suunnitellut Aarno Ruusuvuori ja se on rakennettu vuonna 1965.

Kirkkorakennus on suojeltu asemakaavalla niin ulkosivun kuin sisätilojen osalta. Peruskorjaus suoritetaan vuoropuhelussa kaupunginmuseon kanssa.

Tapiolan kirkon edellinen laajempi peruskorjaus ja rakennuksen laajennus on tehty vuonna 1992, jolloin suunnittelusta vastasi Anna Ruusuvuori.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka

Tapiolan seurakunnan keskeinen toiminnallinen tavoite peruskorjaushankkeessa on vahvistaa kirkkoa “matalan kynnyksen” kohtaamispaikkana.

Suunnitelman mukaan kirkon aulan sisäraitista halutaan tehdä kulkuväylä avaamalla raitti ja kirkkorakennus myös Tapiolan keskustan suuntaan. Raitille rakennetaan kahvilatila ja muut kokoontumistilat kootaan sisäraitin ympärille.

Kirkon julkisivut korjataan, ikkunat kunnostetaan, kattoikkunat uusitaan ja laajennusosan tiiviysvauriot korjataan. Rakennusten sokkeleiden kosteuseristystä parannetaan ja samalla uusitaan salaojitus.

Tekniset järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä, joten lämmitys-, viemäri-, vesijohto- ja ilmanvaihtojärjestelmät pääsääntöisesti uusitaan. Myös tonttivesijohto uusitaan. Valaistusta ja akustiikkaa niin ikään parannetaan.

Peruskorjaus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein niin, että ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat, taloudellisuus sekä sosiaalisuus huomioidaan.

Tapiolan kirkon peruskorjaus

Rakennuttaja:

Espoon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Rakennuttajakonsultti:

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Arkkitehti:

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Rakennusurakoitsija:

Peab Oy

Rakennesuunnittelija:

IdeaStructura Oy

LVIS-suunnittelu:

Granlund Oy, Espoon yksikkö

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

Tikkurilan kirkko – suuri kirkollinen rakennushanke

Tikkurilan kirkkokorttelin havainnekuva - Kuvalähde OOPEAA

Vantaan Tikkurilaan rakennetaan uusi kirkko, joka on lähivuosien suurin kirkollinen rakennushanke Suomessa. Kirkon korttelin purkutyöt ovat käynnistyneet ja rakentamaan päästään alkuvuodesta 2019. Kirkko otetaan arviolta käyttöön syksyn 2020 aikana.

Kirkon rakennuttaa Vantaan seurakuntayhtymä. Pääsuunnittelija on OOPEAA Office for Peripheral Architecture Oy. Rakennusurakoitsijana toimii Lujatalo Oy. Projektiallianssimallilla toteutettavan kirkkohankkeen rakennuttajakonsulttina on Boost Brothers Oy.

Kaikille avoin kohtaamispaikka

Koko hankkeen kustannusarvio on 21,3 miljoonaa euroa. Rakennuksen bruttoala on 3 550 neliömetriä.

Tikkurilan kirkkoon rakennetaan lasten ja perheiden kohtaamispaikka sekä kaikille avoin kahvila. Kirkon päämateriaali tulee olemaan tiili. Suunnitelmissa on myös rakentaa viherkatto toimistojen kattopinnoille

Saumaton kokonaisuus

Uuteen, aikaisempaa korkeampaan kortteliin rakennetaan Tikkurilan uuden kirkon ja Vantaan seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä noin 500 asuntoa.

Kaupunkikuvallisesti Tikkurilan kirkko ja Bethanian asuinkortteli tulevat muodotamaan saumattoman  kokonaisuuden, joka istuu ympäristön muuhun ilmeeseen ja arkkitehtuuriin.

Tikkurilan kirkko
Havainnekuva Tikkurilan kirkkosta. Kuvalähde: OOPEAA

Jokirinteen oppimiskeskus

Rakennuttaja:

Vantaan seurakuntayhtymä

Arkkitehti:

OOPEAA

Rakennuttajakonsultti:

Boost Brothers Oy

Rakennusurakoitsija:

Lujatalo Oy

Urakkamuoto:

Allianssiurakka

Kustannusarvio:

21,3 miljoonaa euroa

Bruttoala:

3550 neliömetriä

Rakentamisen aloitus:

keväällä 2019

Valmistuu:

syksyllä 2020

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi