STUKille rakennetaan uudet toimitilat

Säteilyturvakeskuksen (STUK) käyttöön rakennetaan uusi toimisto- ja laboratoriorakennus Vantaan Jokiniemeen. Rakennuttajana on Senaatti-kiinteistöt.

Jokiniemen alueelle nousevan uudisrakennuksen laajuus on noin 12 700 neliömetriä. Rakennuksen suunnittelusta vastaa RE-Suunnittelu Oy.

Rakennusurakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy. Projektinjohtourakan kokonaisarvo on noin 46 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt ovat käynnistyneet ja uuden rakennuksen on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2021–22. STUK muuttaa uusiin toimitiloihin kesällä 2022.

Uusille toimitiloille tiukat vaatimukset

STUKin toimitiloille asetettavat vaatimukset ovat erityisen tiukat. Vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvien toimistotilojen lisäksi STUKilla pitää olla tilat laboratorio- ja valmiustoimintaa varten.

– Uudet toimitilat on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat STUKissa tehtävää työtä. Projektinjohtourakka SRV:n kanssa mahdollistaa myös toteutusvaiheessa yhteistyössä suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittämisen käyttäjän tarpeet huomioiden, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamispäällikkö Matti-Pekka Jalonen sanoo tiedotteessa.

– Lähdemme hyvillä mielillä jälleen tekemään yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä useassa vaativassa hankkeessa. Pystymme hyödyntämään tässä kohteessa täysimääräisesti osaamistamme ja kokemusta Ydinturvallisuustalosta, joka valmistui Espooseen vuonna 2016, SRV:n yksikönjohtaja Antti Raunemaa kertoo yhtiön tiedotteessa.

STUK haluaa uusilla tiloilla varmistaa, että se pystyy myös tulevaisuudessa hoitamaan vaativat asiantuntijatehtävänsä, kehittämään toimintaansa ja työskentelytapojaan sekä samalla vastaamaan valtion toimitilastrategian tavoitteisiin, jotka edellyttävät nykyistä tehokkaampaa tilankäyttöä ja monitilaympäristöön siirtymistä.

Uusiin toimitiloihin muuttaa niiden valmistuttua noin 330 STUKin työntekijää.

Kuva: SRV Yhtiöt Oyj

Jokiniemi arvioitiin parhaimmaksi paikaksi

STUKin nykyiset tilat sijaitsevat Helsingin Roihupellossa. Senaatti-kiinteistöjen selvittäessä niiden kuntoa todettiin, että rakennus vaatisi mittavan peruskorjauksen, jota ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti järkevää toteuttaa.

Uutta sijoituspaikkaa arvioitaessa Vantaan Jokiniemi todettiin parhaimmaksi paikaksi. Tontilla on aikaisemmin toiminut Metsäntutkimuslaitos. Vanhat 1960–70-luvuilla valmistuneet toimisto- ja laboratoriorakennukset purettiin uudisrakennuksen tieltä.

STUKin toimitilat

Aloitus:

Helmikuu 2020

Valmistuu:

Toukokuu 2022

Urakkamuoto:

Projektinjohto

Bruttoala:

12 700  m²

Rakennuttaja:

Senaatti-kiinteistöt

Projektinjohto:

SRV Rakennus Oy

Pohjarakennesuunnittelu:

WSP Finland Oy

Arkkitehti:

RE-Suunnittelu Oy

Rakennesuunnittelija:

IdeaStructura Oy

Sähkösuunnittelija:

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

LVIAJ-suunnittelija:

Granlund Oy

Rakennusurakoitsija:

SRV Rakennus Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

Fiskars Groupin uusi pääkonttori Espoon Keilaniemeen

Fiskars Groupin pääkonttori muuttaa vuoden 2022 alussa Espoon Keilaniemeen, jonne NCC rakentaa yritykselle uudet toimitilat. Yhdeksänkerroksisesta rakennuksesta tulee alueen arkkitehtoninen maamerkki.

NCC ja Fiskars Group ovat solmineet toimitilakohteesta pitkän vuokrasopimuksen. Kohteen rakentaminen alkaa maaliskuussa 2020 ja arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2021.

Keilaniemen metroaseman välittömään läheisyyteen nousevan uudisrakennuksen suunnitellusta vastaa Arkkitehtitoimisto Sarc Oy. Rakennusurakoitsijana on NCC Suomi Oy.

Inspiroiva ja uniikki toimitila

Lähtökohtana on luoda inspiroiva ja uniikki toimitila, joka näkyy ensimmäisenä porttina Kehä I:ltä saavuttaessa.

– Kiinteistökehittäjänä me haluamme luoda kestävää kehitystä edistäviä toimitiloja, jotka herättävät tunteita ja rakentavat uutta, elävää kaupunkikulttuuria. Fiskars Group edustaa rakennuksen omaperäiseen luonteeseen hyvin soveltuvia ainutlaatuisia brändejä, joita yhdistää kestävä muotoilu, korkea käsityötaito ja ymmärrys ihmisten arjesta, NCC:n yksikön johtaja Yirui Jiang sanoo yhtiön tiedotteessa.

Uudet tilat suunnitellaan kestävän kehityksen mukaisesti vastaamaan Fiskars Groupin muuttuvia tarpeita ja tukemaan henkilöstön hyvinvointia.

– Ihmisten inspiroiminen on yksi strategisista prioriteeteistamme. Haluamme tarjota henkilöstöllemme modernin työympäristön, joka tarjoaa tilaa niin vuorovaikutteiselle yhteistyölle kuin hiljaiselle työlle, tiimityölle, kohtaamisille ja ideoinneille. Rakennuksen työympäristön suunnittelu tehdään yhdessä henkilöstömme kanssa siten, että ihmiset voivat tehdä parhaansa ympäristössä, joka tukee heidän hyvinvointiaan. Tavoitteenamme on helpottaa kontaktien luomista eri toimintojen ja tiimien välillä, Fiskars Groupin henkilöstöjohtaja Niklas Lindholm kertoo tiedotteessa.

Kuva: NCC

Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä rakennus

Uudisrakennuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin. Rakennukselle haetaan kansanvälisen BREEAM-ympäristöluokituksen mukaista Excellent-sertifikaattia.

Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä rakennus koko käyttöiän ajaksi.

– Rakennukselle lasketaan hiilijalanjälki. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota muun muassa tilojen muuntojoustavuuteen, käyttäjien hyvinvointiin, materiaali- ja energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksesta rakennettuun ympäristöön tuleviin vaikutuksiin, projektijohtaja Pirkka Pikkarainen NCC:stä kertoo.

Toimistorakennus Keilaniemi Next

Aloitus:

Maaliskuu 2020

Valmistuu:

Joulukuu 2021

Urakkamuoto:

Oma urakka

Bruttoala:

10 000  m²

Rakennuttaja:

NCC Property Development Oy

Arkkitehti:

Arkkitehtitoimisto Sarc Oy

Rakennesuunnittelija:

Optiplan Oy

Sähkösuunnittelija:

Optiplan Oy

I-suunnittelija:

Optiplan Oy

Automaatiosuunnittelija:

Optiplan Oy

LV-suunnittelija:

Optiplan Oy

Rakennusurakoitsija:

NCC Suomi Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

Lappeenrannan Lauritsalan koulu elinkaarimallilla

Lauritsalan koulu

Lappeenrannan Lauritsalan uusi koulu on suunniteltu toteutettavaksi elinkaarimallilla, jossa rakennusurakoitsija vastaa rakennusinvestoinnista ja lisäksi rakennuksen ylläpidosta 20 vuoden ajan. Kyseessä on ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava kouluhanke Lappeenrannassa.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta on päättänyt elinkaarimallista ja valinnut urakoitsijaksi ja palveluntuottajaksi YIT Suomi Oy:n.

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n toimitilajohtaja Katri Tolvasen mukaan päätökset ovat kuitenkin vielä ehdollisia, sillä kaupunginvaltuusto käsittelee lokakuun lopun kokouksessaan Lauritsalan koulun kustannusarviota koskevan talousarviomuutosesityksen.

– Kesällä 2018 hankesuunnittelun yhteydessä määritelty ja kaupungin vuoden 2019 talousarvion mukainen hankkeen kustannusarvio on 19,1 miljoonaa euroa. Urakkatarjouksen perusteella rakennushankkeen kokonaiskustannusarvioksi on kuitenkin arvioitu 19,7 miljoonaa euroa, Katri Tolvanen toteaa Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa.

Lauritsalan uusi koulu rakennetaan vanhan Luukkaan koulun rakennusalueelle. Uusi koulu on mitoitettu kolmelle esiopetusryhmälle ja noin 680 perusopetuksen 1.–9.-luokkien oppilaille sekä henkilökunnalle. Lisäksi kouluun on varattu tarvittavat oppilashuollon ja nuorisotoimen tilat.

Lauritsalan koulu
Kuva: YIT Suomi Oy

Rakennustyöt käyntiin ensi keväänä

Lauritsalan koulun rakentaminen on tarkoitus aloittaa kevättalvella 2020. Suunnitellun aikataulun mukaan rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2021, joten se voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2022 alussa.

Lauritsalan koulun kaikkia nykyisiä rakennuksia käytetään uuden koulun valmistumiseen saakka. Tämän jälkeen osa koulurakennuksista on tarkoitus purkaa. Suojeltu kivikoulu säilytetään ja sille pyritään kehittämään uutta käyttöä alueen muun suunnittelun yhteydessä.

Pihojen viimeistely tehdään vuoden 2022 heinäkuun loppuun mennessä, kun koulun pihalla olleet väistötilana toimineet tilaelementit on poistettu ja vanhan koulukiinteistön liikuntasali on purettu.

Ympäristöystävällisyyteen erityishuomio

Koulun julkisivun keskeinen materiaali on punatiili.  Rakennuksen katolle toteutetaan aurinkovoimala, ja ympäristöystävällisyyteen on muutenkin kiinnitetty suunnitelmissa erityistä huomiota.

Lauritsalan uuden koulun suunnittelussa on korostettu tilojen toimivuutta ja monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi koulun liikuntatilat on mitoitettu koululiikunnan ohella myös iltakäytön tarpeet huomioiden. 

Uuden koulun liikuntahalli on noin 1 000 neliömetriä. Tilat soveltuvat tarvittaessa sisäpalloilulajeissa myös SM-tason harjoitteluun ja peleihin.

– Uudesta koulusta tulee alueen monitoimitalo, joka palvelee laajasti eri kohderyhmiä ja siellä tulee olemaan toimintaa aamusta iltaan seitsemänä päivänä viikossa, Katri Tolvanen sanoo.

Aineopetustilat tukevat yhteisöllisyyttä

Uuden koulun rakennuspaikan maaston muotoon ja rakennusalaan liittyvien reunaehtojen vuoksi koulurakennuksesta tehdään kolmikerroksinen.

Tilat ryhmitellään muutaman vuosiluokan yhteisiin kotisoluihin ja aineopetustilojen muodostamiin kokonaisuuksiin. Lauritsalan koulun rehtori Jukka Mielikäisen mukaan tilaryhmittelyn avulla voidaan varmistaa sopivan kokoiset ja rauhalliset opiskelualueet.

– Suunnittelussa on otettu hyvin huomioon koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien tarpeita niin, että samalla on kuitenkin huomioitu hankintaprosessin asettamat rajoitteet. Tarkennetun suunnittelun aikana on vielä mahdollista muovata uuteen rakennukseen liittyviä yksityiskohtia, rehtori Jukka Mielikäinen sanoo.

Lauritsalan koulu

Rakennuttaja:

Lappeenrannan kaupunki

Rakennuttajakonsultti:

Lappeen Rakennuttaja Oy

Hankesuunnittelija:

Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy

Elinkaarikonsultti:

Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy

Aloitus:

maaliskuu 2020

Valmistuu:

toukokuu 2022

Urakkamuoto:

elinkaariurakka

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi

Joustavan mallin mukainen poliisitalo Äänekoskelle

Äänekosken uusi poliisitalo

Uuden poliisiaseman rakentaminen käynnistyy Äänekoskella Keski-Suomessa. Rakennuttajana on Senaatti-kiinteistöt.

Äänekosken uuden poliisiaseman rakennustyöt alkavat arvion mukaan lokakuun puolivälissä ja rakennuksen on tarkoitus valmistua jo vuoden kuluttua, loppuvuodesta 2020. Uusi poliisiasema rakennetaan Äänekosken paloaseman viereiselle tontille.

Rakennushankkeen kustannusarvio on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Uusi poliisiasema on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 loppupuolella.

Vuodesta 2015 lähtien Äänekosken poliisiasema on toiminut väistötiloissa sisäolosuhdeongelmien vuoksi kahdessa liikekiinteistössä Äänekosken keskustassa. Osa toiminnoista on ollut sijoitettuna Saarijärven poliisiaseman tiloihin ja osa henkilöstöstä työskentelee väliaikaisesti Jyväskylän poliisiasemalla.

Yksi yhteinen toimipaikka tuo nykytilanteeseen odotetun parannuksen ja parantaa poliisin toimintakykyä.

– Uudesta poliisiasemasta tulee niin sanottu täyden palvelun poliisiasema, jossa toimivat valvonta- ja hälytystoiminta, rikostorjunta, lupapalvelut ja poliisivankila. Työntekijämäärä tulee olemaan yli 40, Sisä-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikköKari Hemminki sanoo Senaatti-kiinteistöjen tiedotteessa.

Uudenlaisen poliisitalomallin pilottikohde

Rakentamistapa perustuu uuteen malliin, jota pilotoidaan Äänekoskella. Vakioiduilla ja helposti muokattavilla tilaratkaisuilla mahdollistetaan hankkeiden toteutus nopeammin, joustavammin ja kustannustehokkaammin. Uudenlainen poliisitalomalli on suunniteltu erityisesti pienempien poliisiasemien toteutukseen.

Äänekosken uusi poliisitalo
Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Samalla suunnitteluratkaisulla rakennusta on mahdollista skaalata poliisiaseman henkilömäärän mukaan. Tiloja voidaan muokata tarpeiden mukaan, esimerkiksi toimistotiloihin voidaan tehdä väliseinämuutoksia tai henkilöstön sukupuolijakauman muuttuessa naisten sosiaalitilojen kokoa voidaan kasvattaa.

– Vakioitujen, valmiiksi suunniteltujen mallien käyttäminen säästää merkittävästi aikaa ja eri osapuolten resursseja hankesuunnittelussa. Suunnitteluajassa säästö on vähintään puolet normaalikäytännöstä ja myös rakennusaika lyhenee arviolta viidenneksen, aluepäällikkö Marko Jalkanen Senaatti-kiinteistöistä kertoo.

Hankkeen kustannusarvio on 9 miljoonaa euroa. Kustannukset voivat Jalkasen mukaan kuitenkin vähentyä uuden suunnitteluratkaisun johdosta jopa 10–15 prosenttia.

Muuttuvat toimitilatarpeet huomioon

Äänekoskella pilotoitava poliisitalomalli on esimerkki poliisin ja Senaatin tiiviissä yhteistyössä toteuttamasta poliisilaitosten toimitila- ja työympäristökonseptin päivityksestä, joka on juuri valmistunut. Konsepti ohjaa poliisin uusien toimipisteiden suunnittelua sekä vanhojen toimipisteiden korjausta ja kehittämistä. Poliisilaitosten suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon muuttuneet toimitilatarpeet, toiminnan sujuvoittaminen, digitalisaation vaikutukset ja uudet työnteon tavat.

Senaatti-kiinteistöt on valtion sisäinen palvelukeskus, joka vastaa valtion toimitiloista ja niiden kehittämisestä. Senaatin perimillä vuokrilla katetaan kiinteistöjen vaatimat investointi- ja ylläpitokulut.

Äänekosken poliisitalo

Rakennuttaja:

Senaatti-kiinteistöt

Rakennuttajakonsultti:

WSP Finland Oy

Arkkitehti:

Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy

Rakennesuunnittelija:

Sweco Rakennetekniikka Oy

Geosuunnittelu:

Sweco Rakennetekniikka Oy

LVISA suunnittelija:

Insinööritoimisto J.Markkanen Oy

Aloitus:

syksy 2019

Valmistuu:

loppuvuosi 2020

Urakkamuoto:

projektinjohto

Kustannusarvio:

9 miljoonaa euroa

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät FaktaNet Livestä. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Kokeile ilmaiseksi