Kerrostalohankkeita aloitetaan eniten

Kerrostalorakentamisessa ei näy alkuvuodesta hiipumisen merkkejä. Käynnistyvistä rakennushankkeista ylivoimaisesti suurin osa on kerrostalokohteita. Niiden arvo on tammi-maaliskuussa yli 1,4 miljardia euroa, joka on lähes puolet kaikista alkavista rakennusprojekteista. Kasvu on tuntuva, sillä viime vuonna vastaava luku jäi 1,2 miljardiin euroon.

Rakennusalan trendit Q1/2019 -raportti kertoo vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden euromääräisen arvon ja lukumäärän sekä vastaavat tiedot viime vuodelta. Raportin tiedot perustuvat RPT Docu Oy:n FaktaNet Live -tietokantaan. Kerrostalohankkeita on suunniteltu alkavaksi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 1 459 kappaletta vastaavan luvun ollessa viime vuonna 1 238. RPT Docu Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen toteaa, että osa kerrostalokohteista voi myös siirtyä myöhemmin aloitettavaksi: “Kerrostalohankkeiden käynnistyminen on pitkälti kiinni ennakkomarkkinoinnista ja tilanne elää koko ajan. Jos huoneistoilla ei ole tarpeeksi kysyntää, rakennustöiden alkamista siirretään”.

Rakennustyypeistä hotelleissa ja ravintolaoissa sekä energia- ja jätehuoltorakennuksissa on merkittävää vähenemistä tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, kun tarkastellaan hankkeiden arvoa.

Uudisrakentaminen nousee hieman

Uudisrakentamisen arvon arvioidaan nousevan muutamalla prosentilla vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, kertoo Rakennusalan trendit Q1/2019 -raportti. Hankkeiden arvo on tänä vuonna runsaat kolme miljardia euroa, kun viime vuoden toteuma oli hieman tämän alle. Alkavien rakennushankkeiden määrä kuitenkin putoaa vuodentakaiseen verrattuna neljällä prosentilla. Kun niitä vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä oli 370, on tämänvuotiseksi määräksi arvioitu 355.

Korjausrakentamisessa laskua

FaktaNet Live -tietokantaan saatujen mukaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloitetaan 502 peruskorjauskohdetta. Se on sata vähemmän kuin alkuvuonna 2018. Korjausrakentamisen arvo on suhteessa hankkeiden määrään. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on suunniteltu alkavaksi 677 korjausrakennushanketta, kun vuosi sitten niitä oli 722.

Omien urakoiden arvo iso

Rakennusalan trendit Q1/2019 -raportti kertoo myös alkavien rakennushankkeiden urakkamuotojen jakautumisesta. Vaikka rakennusliikkeiden oma tuotanto näyttää jäävän kappalemääräisesti kolmannekseen kokonaisurakoiden määrästä, on niiden arvo suurempi. Rakennusliikkeiden omia urakoita käynnistyy alkuvuodesta 94 ja kokonaisurakoita 295 kappaletta, mutta omien urakoiden arvo on 660 miljoonaa euroa, kun kokonaisurakoiden arvo jää 633 miljoonaan euroon.

Kun rakennusliikkeiden omien urakoiden arvoa verrataan viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen, on niiden arvo laskenut kolmanneksen. Allianssiurakat ovat nostaneet suosiotaan vuodentakaiseen verrattuna. Niiden määrä on kuitenkin edelleen pieni, mutta ne ovat arvoltaan isoja.

Kun alkuvuonna 2018 käynnistyneistä hankkeista oli allianssiurakoita kolme, on niitä vuoden 2019 tammi-maalikuussa kahdeksan. Allianssiurakoiden arvo on suuri. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä niiden arvo oli 263 miljoonaa ja tänä vuonna summa näyttää 464 miljoonaa euroa. 

Tarkemmat tiedot vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä löydät täältä.