Käynnistyvien rakennushankkeiden arvossa ei suurta notkahdusta

Rakentaminen kääntyy loivaan laskuun, ilmenee Rakennusalan trendit Q1/2019 -raportissa. Vuonna 2019 alkavien rakennushankkeiden arvo on alkuvuoden tiedon mukaan noin 13,5 miljardia euroa, joka on 3-6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Rakennusalan trendit Q1/2019 -raportin tiedot perustuvat RPT Docu Oy:n FaktaNet Live -tietokantaan.

RPT Docu Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen korostaa, että raportin aineistona on hankkeiden päättäjiltä kerätty tieto. Näin ollen se poikkeaa muista rakennusalan ennusteista, joiden aineistona on esimerkiksi tilastot kuntien myöntämistä rakennusluvista tai meneillään olevista rakennushankkeista.

– Tarkistamme ja hankimme tiedot alkavista projekteista suoraan rakennuttajilta puhelinhaastatteluin. Puhelinhaastattelua pohjustaa laaja eri tietolähteiden järjestelmällinen seuranta ja läpikäynti.  FaktaNet Live -tietokannassa on mukana myös korjaushankkeita, jotka eivät välttämättä näy esimerkiksi rakennuslupatilastoissa, Rimpiläinen toteaa.

Rakennusalan trendit Q1/2019 -raportti kertoo vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden euromääräisen arvon ja lukumäärän sekä vastaavat tiedot viime vuodelta. Raportissa on tiedot myös vuonna 2019 alkavista rakennushankkeista niiltä osin kuin sitä oli vuodenvaihteessa saatavissa. Vaikka käynnistyvien rakennushankkeiden arvossa ei ole vuonna 2019 suurta pudotusta, pienenee niiden määrä merkittävästi viimevuotisesta. Alkuvuoden tietojen mukaan tänä vuonna käynnistyy noin 3 000 hanketta.

Jättihankkeiden aloitus kesäkuussa

Faktanet Live -tietokantaan kerättyjen tietojen perusteella vuoden 2019 suurimmat aloitettavat hankkeet ovat Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamo ja Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon kapselointitehdas. Näiden jättihankkeiden yhteisarvo on 1,5 miljardia euroa ja molempien on suunniteltu alkavan kesäkuussa.

Tämä näkyy selvästi kyseisen kuukauden ennusteessa, jonka mukaan biojalostamon ja kapselointitehtaan osuus on puolet alkavien hankkeiden arvosta. Jos näitä ei oteta huomioon, ovat kesäkuun aloitukset euroissa tarkasteltuna vuoden 2018 tasolla. Isot hankkeet saattavatkin nostaa arvioidun aloitusajankohdan kokonaisvolyymiä merkittävästi. Etenkin monelle vuodelle ajoittuvissa projekteissa niiden kustannusten jakautuvat tasaisesti pitemmälle ajanjaksolle. Rakennushankkeiden aikataulut elävät ja aloitukset saattavat siirtyä suunnittelusta. Rakennusprojektien tietoja päivitetään jatkuvasti FaktaNet Live -tietokantaan, Tutkimus- ja kehitysjohtaja Rimpiläinen kertoo.

Sairaalarakentaminen jatkuu vahvana

Julkisessa rakentamisessa korostuvat sairaalat ja muut terveydenhoidon yksiköt sekä koulut.

– Julkisessa keskustelussa on ollut esillä, että Sote-uudistuksen epävarmuus hillitsisi esimerkiksi sairaalahankkeita, mutta tästä ei näy viitteitä. Ympäri Suomea rakennetaan sekä uusia sairaalarakennuksia että peruskorjataan nykyisiä rakennuksia. Isoja hankkeita on muun muassa Vaasassa, Tampereella, Turussa, Helsingissä ja Oulussa, Rimpiläinen luettelee.

Niin ikään uusien koulujen rakentaminen jatkuu vuonna 2019 samalla tasolla kuin viime vuonna. Alkuvuoden tietojen mukaan Suomessa käynnistyy tänä vuonna nelisenkymmentä kouluhanketta. Näistä euromääräisesti suurimmat ovat Vantaan Leppävaaran koulukeskus Monikko, jonka kustannusarvio on 36–40 miljoonaa euroa, sekä Lahden Kivimaan koulu ja liikunta-alue, jonka kustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa. Molempien on arvioitu alkavan huhtikuussa 2019.

Ratoja ja teitä

Isot ratahankkeet nostavat alkavien rakennusprojektien arvoa merkittävästi. Luumäki-Imatra kakkosraiteen on arvioitua alkavan syksyllä 2019. Sen kustannusarvioksi on laskettu 189 miljoonaa euroa. Raide-Jokerin rakentaminen Helsingistä Espooseen käynnistynee kesäkuussa. Hankkeen arvo on noin 386 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä käynnistyy Valtatie 4:n parantaminen välillä Kirri-Tikkakoski. Hankkeen kustannusarvio on 140 miljoonaa euroa. Rakennuttajana on Väylä, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä Liikennevirasto.

FaktaNet Livessä tietoa monipuolisesti

FaktaNet Live -tietokantaan on koottu tietoja aloittavista rakennushankkeista muun muassa maakunnittain, rakennustyypeittäin ja urakkamuotojen mukaan. FaktaNet Live –tietokanta sisältää tällä hetkellä noin 12 000 aktiivisen kotimaisen hankkeen tiedot. FaktaNet Liven tietokantaan perustuva seuraava rakennusalan trendiraportti Q2 ilmestyy huhtikuun alussa. Sen sisältönä on vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä alkavat rakennushankkeet.

Haluatko kokeilla FaktaNet Liveä? Tilaa demotunnukset nyt!