TEKSTI IRENE MURTOMÄKI

Samalla tasolla

Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä aloitettavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo on edellisvuoden tasolla ja on noin 5,2 miljardia euroa, ilmenee Rakennusalan trendit Q2/2019 -raportissa. RPT Docu Oy:n julkaisema raportti kertoo, että rakennusprojektien määrässä ei myöskään ole isoa muutosta vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna.

RPT Docu Oy:n julkaisemassa Rakennusalan trendit Q2-raportissa luodaan katsaus vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana alkaviksi suunniteltuihin rakennushankkeisiin. Raportin tiedot perustuvat RPT Docu Oy:n FaktaNet Live -tietokantaan.

RPT Docu Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen toteaa tilanteen muuttuneen, kun vertaillaan vuoden 2019 ensimmäistä ja toista vuosineljännestä.

– Ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloitettavien rakennushankkeiden määrä ja arvo olivat ennusteen mukaan pienempiä kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2018. Nyt tilanne näyttää tasoittuneen ja uusimman Q2-raportin mukaan alkavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden määrä on sekä kappaleittain että euroissa laskettuna samalla tasolla kuin vuoden 2018 huhti-kesäkuussa. 

Huhtikuussa lähes kahden miljardin hankkeet

Tämänhetkisen ennusteen mukaan aloitettavien rakennushankkeiden arvo on tämän vuoden huhtikuussa 1,88 miljardia euroa. Luku on toiseksi eniten vuonna 2019, kun tarkastellaan aloitusten arvoa kuukausittain. Toukokuussa aloitettavien hankkeiden arvo on ennusteen mukaan 1,57, kesäkuussa 1,75 ja seuraavaan kvartaalin heinäkuussa 1,78 miljardia euroa.

– Huhtikuulle on todennäköisesti kasaantunut hankkeita, joiden aloituskuukausi voi muuttua. Heinäkuun aloituksia leimaa niin ikään epävarmuus ja niitä tulee mitä ilmeisimmin siirtymään loppuvuodelle. Heinäkuun aloituksissa on mukana neljä suurhanketta, joiden yhteenlaskettu arvo on noin miljardi euroa, Hannu Rimpiläinen toteaa.

– FaktaNet Live -tietokannan mukaan vuonna 2019 aloitettavien rakennushankkeiden arvo on yhteensä noin 13,3 miljardia euroa, joka on 3-6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Niin ikään aloitettavien rakennushankkeiden määrä on tämänhetkisten tietojen mukaan vuonna 2019 pienempi kuin vuonna 2018.

Tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen muistuttaa, että rakennushankkeiden aikataulut elävät, joten aloitukset saattavat siirtyä suunnitellusta. 

Seitsemässä maakunnassa nousua

Kun verrataan vuoden 2019 toista vuosineljännestä vastaavaan ajankohtaan viime vuonna, nousee ennusteen mukaan aloitettavien rakennusprojektien arvo seitsemässä maakunnassa. Nämä ovat Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Satakunta, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Lappi.

Pohjanmaalla rakennusaloitusten arvo on huhti-kesäkuussa merkittävästi suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2018. Arvon kasvun syynä on Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus, jonka kustannukset ovat noin 130 miljoonaa euroa. Rakennusaloitusten määrä pysyy Pohjanmaalla samalla tasolla.

Päijät-Hämeessä nousu on vahvaa sekä alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvon että määrän suhteen. Aloitusten arvon voimakkaaseen kasvuun vaikuttavat Lahteen rakennettavat Fazer Finlandin ksylitolitehdas sekä Kivimaan koulun ja liikunta-alueen uudisrakennus.

Sen sijaan yhdessätoista maakunnassa aloitettavien rakennushankkeiden arvo todennäköisesti laskee. Maakunnat ovat Uusimaa, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.

Kerrostalojen aloituksia viimevuotista vähemmän

Rakennustyypeittäin tarkasteluna asuinkerrostalojen rakentamisen aloitukset näyttävät hiljenevän toisella vuosineljänneksellä 2019 verrattuna vuoteen 2018. Niin ikään maa- ja vesirakentamisen aloitusten arvo on pienempi kuin vuosi sitten.

Teollisuusrakennuksissa on luvassa kasvua, mikä johtuu lähinnä Olkiluodon kapselointilaitoksen rakentamisen alkamisesta. SRV:n Tampereen Kansi nostaa puolestaan liike- ja toimistorakentamisen arvoa merkittävästi.

Rakennusalan trendit neljästi vuodessa

RPT Docu Oy julkaisee neljä kertaa vuodessa rakentamisen aloituksista kertovan kvartaaliraportin. Raportti perustuu FaktaNet Live -tietokantaan kerättyihin tietoihin, jotka RPT:n tutkijat ovat saaneet hankkeissa mukana olevilta päättäjiltä.

Nyt julkaistun Q2-raportin tiedot on saatu viimeistään ensimmäinen huhtikuuta. Sen jälkeen tapahtuvista aloitusmuutoksista kerrotaan Q3/2019-raportissa.

Rakennusalan trendit -raportti on helppo tapa seurata rakennusprojekteja valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Mukana ovat suurimmat käynnistymässä olevat yksittäiset hankkeet alueittain sekä tiedot suurimmista rakennuttajista ja vuoden 2019 keskeisistä rakennusalan toimijoista.

Tarkemmat tiedot vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä löydät täältä.